Hoppa till huvudinnehåll

Miljönämnden

Styrelsens uppdrag till miljönämnden

Nämndens övergripande uppgift
Nämnden utvecklar och upprätthåller SXK:s kompetens inom båtmiljösektorn och hjälper styrelsen i kommunikation och remissyttranden i miljöfrågor samt bevakar och informerar föreningen om de miljöfrågor med bäring på båtlivet som aktualiseras i samhällsdebatten. 

Nämnden har vidare riksföreningens uppdrag att representera styrelsen i Båtmiljörådet men kan även delta i andra för båtmiljön aktuella forum som bedöms värdefulla i ett föreningsperspektiv. 

Nämndens arbetsuppgifter
Inom nämndens verksamhet ligger

 • Att hålla sig uppdaterad om olika myndigheters miljöarbeten, vilka kan påverka båtlivet.
 • Att inom Svenska Kryssarklubben ansvara för frågor som berör båtlivets miljöbelastning och verka för att minimera båtlivets miljöpåverkan.
 • Att inom föreningen informera om och sprida kunskap i miljöfrågor som berör båtlivet. 
 • Att bistå styrelsen med remissvar i miljöfrågor. 
 • Att bistå styrelsen i upprättande av miljöpolicy för föreningen.  
 • Att till På Kryss föreslå och tillhandahålla artiklar som hjälper medlemmarna till ökad kunskap och förståelse om miljöfrågor.
 • Att medverka till att föreningens miljöprofil synliggörs vid mässor och utställningar där SXK deltar.
 • Att samordna och verka för erfarenhetsutbyte mellan kretsar i miljöfrågor och vid behov stötta kretsar i frågor inom nämndens verksamhetsområde. 
 • Att ta initiativ till och genomföra träffar och/eller seminarier i miljöfrågor där föreningen har behov av att formulera ett ställningstagande gentemot omvärlden.
 • Att bevaka båtmarknadens utveckling mot mer miljöanpassade produkter och informera om detta vid rådslag och i På Kryss.
   

Läs mer om Miljö här!