Hoppa till huvudinnehåll

Qvinna Ombordnämnden

Styrelsens uppdrag till Qvinna Ombordnämnden

Följande instruktion har utarbetats och förankrats inom Qvinna Ombordnämnden samt godkänts av riksföreningens styrelse
den 4 december 2018.

Nämndens övergripande uppgift
Qvinna Ombord arbetar för att öka kvinnors deltagande i båtlivet och öka kvinnors engagemang i riksföreningens och kretsarnas verksamhet.

 • Öka kvinnors deltagande i båtlivet
 • Öka kvinnors kunskap
 • Öka säkerheten ombord
   

Nämndens arbetsuppgifter

 • Stöder fler kvinnor att ta hela ansvaret för båten.
 • Stöder fler kvinnor att våga prova nya saker.
 • Ger kvinnor ökat självförtroende genom att bekräfta den kunskap de redan har.
 • Visar på kvinnliga förebilder.
 • Varvar praktisk träning med teori.
 • Uppmuntrar och ger en gemenskap genom aktiviteter som stimulerar till vidare upptäckter.

 

 

Läs mer om Qvinna Ombord här!