Hoppa till huvudinnehåll

Qvinna Ombordnämnden

Styrelsens uppdrag till Qvinna Ombordnämnden

Instruktion för Qvinna Ombord
Följande instruktion har utarbetats och förankrats inom Qvinna Ombordnämnden samt godkänts av riksföreningens styrelse.

Nämndens övergripande uppgift
Inom nämndens verksamhet ligger

 • Stimulera KVINNOR till ett rikt båtliv.
 • Ökad kunskap.
 • Ökad säkerhet på sjön.
 • Ökad trivsel ombord.
   

 Nämndens arbetsuppgifter

 • Stöder fler kvinnor att ta hela ansvaret för båten. 
 • Stöder fler kvinnor att våga prova nya saker.
 • Ger kvinnor ökat självförtroende genom att bekräfta den kunskap de redan har. 
 • Visar på kvinnliga förebilder. 
 • Varvar praktisk träning med teori. 
 • Uppmuntrar och ger en gemenskap genom aktiviteter som stimulerar till vidare upptäckter.

 

Läs mer om Qvinna Ombord här!