Hoppa till huvudinnehåll

Toalettavfall och sjömackar

sugtomning_1.jpg
Toalettavfall från fritidsbåtar
Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar. Endast båtar som är K-märkta av Statens Maritima Museer och byggda före 1965 är undantagna. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.
Förbudet gäller oavsett ålder och storlek på båten, och berör även utländska båtar.
Syftet med förbudet är att minska övergödningen i svenska vatten och utsläppen av bakterier som kan påverka hav och sjöar negativt.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet och för att hjälpa båtägarna att hitta sin närmsta toatömningsstation har appen ”Hamnkartan” tagits fram. Appen finns att ladda ner gratis från Google Play Butiken för Andriod-enheter eller i App Store för Apple-enheter.

Du hittar mer information om toatömningsförbudet på Transportstyrelsens hemsida. Här finns mer information om appen Hamnkartan.

 

bensinmack.png
Säkerhet ombord – tanka båten säkert
Personer skall inte vistas ombord på båten vid tankning. Det finns risk för att tunga bensingaser samlas i lågpunkter och dessa kan antändas. Använd inte annan elektrisk utrustning vid tankning. Det räcker i regel inte med att bara slå av tändningsnyckel – slå av huvudströmbrytaren. Efter avslutad tankning skall man ventilera ut gaserna genom att använda motorrumsfläkten.
Fleecekläder kan bilda statisk elektricitet.
Rök inte vid tankning och följ råden:
- Stäng av motorn.
- Släck kylskåpslåga, fotogenkök, värmare m.m.
- Påfyllningspistolen ska ha metallisk kontakt under tankningen. På så vis förhindras elektrostatiska gnistor. Ev. tratt ska därför vara av plåt.
- Undvik att få den högexplosiva bensingasen i båten. Därför ska lösa utombordartankar aldrig fyllas på inombords.
- Förvara bara bränslet i godkända kärl.
- Fyll inte tanken helt. Kallt bränsle expanderar kraftigt under varma sommardagar.

Sjömackar i ditt närområde från www.gasthamnsguiden.se/map