Hoppa till huvudinnehåll

Båtpärmen

Batparm-omslag.jpg

  

Båtpärmen, som baserar sig på erfarenheterna från många års besiktningar
av fritidsbåtar, finns numera endast i digital form. Innehållet är utformat
så hela besättningen kan bedöma båtens skick och sjösäkerhet.


Innehållet kompletteras och uppdateras successivt.
De flesta kapitlen har reviderats sedan 2013, men några återstår.

Varje kapitel har numera sin egen webbsida, men kan också
laddas ner som ett mer utskriftsvänligt pdf-dokument.

Hör gärna av dig till Västkustkretsens Tekniska kommitté med synpunkter.

Pärmens framsida och register    Endast som pdf-dokument, 2 sidor, 1,3 MB (Jan 2014)
Kapitel 00 -- Vad är CE    (Jan 2014)
Kapitel 01 -- Skrov och däck    (Feb 2016-0)
Kapitel 02 -- Motor    Endast som pdf-dokument, ca 0,5 MB  (Kapitlet håller på att uppdateras)
Kapitel 03 -- Bränslesystem    (Feb 2021)
Kapitel 04 -- Elsystem    (Nov 2021)
Kapitel 05 -- Styr och reglage    (Mars 2013)
Kapitel 06 -- Övriga system    (Okt 2013)
Kapitel 07 -- Brandskydd     (Jan 2014)
Kapitel 08 -- Gasol  (Mars 2024)
Kapitel 09 -- Navigation    (September 2020)
Kapitel 10 -- Rigg    (Okt 2013)
Kapitel 11 -- Din egen båt     (Feb 2021)
Kapitel 12 -- Elektrokemisk korrosion    Endast som pdf-dokument, ca 0,4 MB  (Kapitlet håller på att uppdateras)
Kapitel 13 -- Litiumbatterier LFP    (Nov 2020)

Våra andra artiklar om teknik och säkerhet hittar du här.

Om du inte är medlem men har användning för Båtpärmen som SXK funktionärer gör ideellt
kan du uppmuntra arbetet med ett medlemskap:
Bli medlem här!

Tillbaka till Båttekniska nämndens (BTN) "Båtteknik/Säkerhet"  >>
Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>


Västkustkretsens Tekniska kommitté