Hoppa till huvudinnehåll

Eskaderregler

  • Anmälan gäller inte förrän eskaderavgiften är betald, med kort i samband med anmälan, och nätanmälan är kansliet tillhanda.
  • Skepparen ansvarar själv för båtens framförande och utrustning.
  • Någon ombord skall ha nautisk kompetens för färd på de aktuella farvattnen.
  • Båten skall ha inombordsmotor. Avsteg från detta krav kan eventuellt medges på inomskärseskadrarna.
  • Båten skall ha den utrustning som krävs för färd på de aktuella farvattnen.
  • Sjökort för samtliga aktuella farvatten skall finnas ombord.
  • Båten skall vara utrustad med fast VHF-radio med högt placerad antenn (helst i masttopp). Avsteg från detta krav kan ev. medges på inomskärseskadrarna. Mobiltelefon krävs då i sådana fall.
  • Skepparen skall vara medlem i SXK.