Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör vi?

Hamn och Ankarplats Kommittén sammanställer och uppdaterar ett flertal olika publikationer som kan köpas via SXK's kansli eller i vår butik här på vår webbplats.

Västkustens Naturhamnar är en publikation som utvecklats över åren. Under 70-talet var hamnbeskrivningarna handritade och tryckta på orange papper, detta för att försvåra kopiering i dåtidens kopieringsmaskiner. I början på 90-talet övergavs de handritade skisserna till förmån för svartvita flygfotografier tagna från helikopter. Senare köptes svartvita flygfoton från Lantmäteriverket.

Dagens utgåva av Västkustens Naturhamnar baseras på digitala flygfotografier i färg. Under 2011 fotograferade företaget Sky Movies, på uppdrag av Hamn och Ankarplatskommitén, hela den svenska västkusten.

 

Gluppö 1975 Gluppö 1990 Gluppö 2012