Hoppa till huvudinnehåll

Ny mast till Gratitude

Hösten 2020 råkade Gratitude ut för ett allvarligt haveri när stormasten bröts under en seglats. Det som kunde blivit en ekonomisk smäll blev i stället ett sätt, för alla intresserade av att skutorna finns kvar, att bidra till den nya masten.

Svenska Kryssarklubbens Seglarskolas fartyg Gratitude råkade ut för ett allvarligt haveri när hon bröt masten under höstens skutsegling 2020. Du kan läsa en kort sammanfattning av det oväntade haveriet på Gratitude nedanför.

Seglarskolan är väl rustad för alla former av fartygsunderhåll och har bra kontroll på det. Fartygen är också väl underhållna och i gott skick. Just denna händelse faller däremot helt utanför ramarna, både vad gäller händelsen som sådan och den kostnad som uppstår i och med den. Självklart är Seglarskolans fartyg försäkrade men eftersom de försäkringar som erbjuds seglarskolan inte omfattar skador på rigg och segel kom hela kostnaden, både material och arbete, som en oförutsedd utgift. Arbetet behövde dessutom genomföras kvickt för att man skulle kunna segla sommaren 2021.

För att än mer manifestera den intima koppling som finns mellan Västkustkretsen och Seglarskolan ville vi göra något. Vi startade därför en insamling med ändamålet att hjälpa stiftelsen att bygga en ny stormast med tillhörande stående rigg Gratitude. Det fungerade väldigt bra och inom ett halvår hade vi, tillsammans med en likadan insamling i riksföreningen, samlat ihop de medel som behövdes för att säkra riggbytet.

Insamlingen är nu avslutad men känner du att du vill stödja Seglarskolan kan du självklart göra det ändå. Bäst gör du det genom att gå till deras webbsida om hur man hjälpa dem.

Västkustkretsen och Seglarskolan vill rikta ett varmt tack till alla er som hjälp oss i detta. Det värmer i seglarhjärtat att det finns så många som känner för oss!

Gratitudes mastbrott

Säsongen avslutades som vanligt med att våra fartyg deltog i Västkustskutornas skutträff. I den segling som är del av träffen hände det som inte ska hända, Gratitude bröt stormasten vilket lade sordin på en annars väl genomförd säsong. Ingen person kom till skada vilket såklart är det enda viktiga i historien.

Babords toppvant hade fått ett skav som inte upptäckts under säsongen vilket i förlängningen ledde till att vantet gick av. Segellasten fick stormasten att knäckas ovanför vantspridarna.

Vi besiktigar våra riggar varje år. Toppvanten plockas ner varje höst för översyn och underhåll. Dock hade en defekt som inte upptäckts i änden på vantspridaren gnagt sönder wiren. Till slut hade för många trådar gått av och vantet brast. Vi hade redan innan omfattande säkerhetsrutiner rörande drift och underhåll, dessa skärper och utvecklar vi nu ytterligare.

Givare

Nedan följer en förteckning över de personer eller organisationer som skänkt 5000 kr eller mer. Listan är uppdaterad 2021-06-01.

 • Stefan Amlöv
 • Per-Åke Andersson
 • Carl-Magnus Danielsson
 • Björn Dellås
 • Kristian Enkvist
 • Stig Eriksson
 • Bernt Fjällman
 • Magnus Hallin
 • Lars Ingelmark
 • Frälsarkransen AB, Claes Jonson
 • Anders Ljungholm
 • Per Magnusson
 • Montell & Partners Nordic AB
 • Bengt Nilsson
 • Harry Palm
 • Bo Steiner
 • Britt Steiner
 • Birgitta och Svante Zetterberg

Flera anonyma givare har tillsammans skänkt över 60 000 kr. Utöver detta flera mindre bidrag.

Än en gång, tusen tack till alla som bidragit!