Hoppa till huvudinnehåll

Föreningar i området

 

Upsala Segel Sällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.300 medlemmar och antalet registrerade båtar är drygt 550. Hamnen är belägen i Ekoln, i norra Mälaren vid Skarholmen och varvet vid Flottsund, i anslutning till Fyrisåns mynning. Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter från vår hamn.

 

esk_liten.gif

Ekolns Segelklubb (ESK) fyllde hundra år 2013 och är en idrottsförening vilken bygger på medlemmars engagemang och ideellt arbeteHamnen ligger på västra sidan av Skarholmen och varvet närmare Uppsala vid Kungsängsbron utefter Fyrisån.

 

Upsala Motorbåtsällskap (UMS) är en aktiv båtklubb med hamn, varv och klubbholme. Hamnen, för nästan 600 båtar, är belägen vid Skarholmen i Uppsala, i norra änden av Ekoln. Varvet, med plats för ungefär 180 båtar, finns vid Fyrisåns östra strand direkt uppströms Kungsängsbron inne i Uppsala. Vår erkänt fina klubbholme, Norsholmen, ligger på Skoklosterlandets norra sida

 

Östhammars Segelsällskap (ÖSS) är en segelklubb i Östhammar som bildades 1890, och som 2011 hade fler än 600 medlemmar med ungefär lika många båtar. ÖSS varv är beläget i den inre delen av Östhammarsfjärden.

 

Öregrunds Båtklubb (ÖBK) som bildades 1948 är en ideell förening med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen för båtar och sjöliv och ordna med båtplatser och möjligheter för uppläggning och utrustning av båtar.

 

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening som bildades 1996 och har c:a 3300 medlemmar. Syftet är att främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken samt till dessa relaterade ämnen. Fyrsällskapet verkar för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.