Hoppa till huvudinnehåll

Angående 24-timmars i vårt närområde

Numera känner nog de flesta till att Uppsalakretsen anordnar 6-timmarsseglingar i sitt närområde. Vår- och Höstkvarten äger rum på Ekoln, på Singöfjärden genomförs Singösexorna i juni och augusti. Uppsalakretsen arrangerar däremot inga 24-timmars seglingar. Ekoln är för liten för längre seglingar enligt 24-timmarskonceptet och egentliga Mälaren söder om Stäket ligger för långt borta för att attrahera de flesta seglare med hamnplats nära Uppsala.

Innebär det då att Uppsalakretsens seglare inte kan deltaga i 12/24/48-timmars seglingar i sitt närområde? Inte alls, tvärtom, våra seglare har alla möjligheter att segla enligt 24-timmars konceptet om man så önskar. Man anmäler sig bara  till lämplig krets och det finns inte ens krav på att man skall vara med i Kryssarklubben!

Väster Mälarkretsen anordnar 12/24/48-timmars seglingar på egentliga Mälaren med start första helgen i juni respektive september. det finns flera startpunkter från stadshuset i öster till Galten i väster. Närmaste startplats för seglare som kommer från Uppsalahållet ligger i Kallhäll, strax söder om Stäket.

Seglare som har båt i Östhammar - Öregrundsområdet anmäler sig till Stockholmskretsen. Det finns två lämpliga start/målpunkter i  vårs vstten.
Hensviksudde ligger strax norr om Herräng. Därifrån kan man segla till banpunkter i  Hargshamn, Grisslehamn eller norrut/västerut mot Öregrund eller Svartklubben. Väl ute på öppna havet finns mängder av banpunkter på Ålandshav. Bellonagrundet  strax norr om Öregrund är en lämplig startpunkt om man vill segla norrut på Grepen med Engelska grundet som nästa banpunkt. Därefter finns många banpunkter norr om Örskär och mot vattnen vid Björns fyr.

Som framgår av bankartan är banbenen antingen blå eller röda. De blå benen räknas som inomskärsben, de röda som utomskärs. Seglar man på röda banben så krävs att båten är anpassad för havssegling, bl.a. att sittbrunnen är självlänsande  och att båten kan förslutas så att inte vatten kan fylla ruffen.

Slutsats: Uppsalakretsens seglare har mycket goda möjligheter att segla 24-timmars på egentliga Mälaren och i området Singöfjärden - Öregrundsgrepen.  Banbenen är nog så många att man kan segla ett helt liv utan att behöva upprepa sig. Uppsalakretsens 6-timmars på Ekoln och Singöfjärden kan vara en lämplig början för att prova på konceptet!

Punktkort_Uppland.png
De röda banbenen anses vara havssträckor vilket ställer större krav på båt och utrustning, Se informationen på respektive krets hemsida.

Tore Ericsson för kretsens 6-timmarskommitté