Hoppa till huvudinnehåll

Farleden genom Röka ström är nu klar!

Den 11 juni 2019 sattes det sista av de 19 sjömärkena ut i Röka ström och farleden är därmed klar att använda. Vattendjupet är 2.2 m (vid medelvatten) på det grundaste stället. Mälarens Båtförbund påminner alla båtägare om att man via Sjöfartsverkets gratisapp ViVa kan få uppgift om aktuellt vattenstånd. Det finns även en kraftledning som går över Lindsund i ledens östra del. Den segelfria höjden norr om Lindön är 21 m.

Farledens huvudriktning är från Arnöfjärden och mot Segeröfjärden, alltså gröna märken om styrbord när man går mot Strängnäs. Positionerna för sjömärkena kommer inom kort att publiceras i den sökbara databasen UFS på Sjöfartsverkets hemsida. De nya sjömärkena kommer att finnas med i kommande upplagor av Sjöfartsverkets sjökort och Båtsportkortet över Mälaren/Hjälmaren. Hur snabbt informationen kommer in de elektroniska sjökorten beror helt på tillverkaren av respektive produkt. 

Tänk på att utprickningen av leden i gamla sjökort inte stämmer med positionerna för de nya sjömärkena! Det är alltså angeläget att man rättar sina kort eller skaffar nya när de blir tillgängliga.

Sjökort och Båtsportkort är i skala 1:50 000 vilket gör det svårt att redovisa detaljinformation. Mälarens Båtförbund kommer att arbeta vidare för att hitta ett lämpligt sätt att tillhandahålla kompletterande information om leden genom Röka ström.

Mälarens Båtförbund har arbetat med detta projektet i drygt två år och vi är mycket glada att det nu blivit verklighet. Förra sommaren genomfördes en ny sjömätning, vilket var en förutsättning för att Mälarens Båtförbund skulle kunna få ett etableringstillstånd för leden från Transportstyrelsen. Sjömärkena har satts ut av Sjöfartsverkets farledsbåt Candela på positioner som föreslagits av MBF och kommer genom ett avtal med Sjöfartsverket att kontrolleras på samma sätt som de farleder som Sjöfartsverket själv ansvarar för. 

Det är vår förhoppning att leden, som utgör en ”tvärförbindelse” i nord-sydlig riktning, kommer att bli mycket utnyttjad av båtägare som tillhör någon av våra medlemsklubbar liksom av båtägare som är medlemmar i någon av båtklubbarna som tillhör Saltsjön-Mälarens Båtförbund. MBF och SMBF delar på kostnaden för utsättningen av sjömärkena i Röka Ström. Vi är mycket glada över att vi med detta samarbete kunnat genomföra ett projekt som kommer att vara till stor nytta för båtlivet i Mälaren lång tid framöver.

Med vänlig hälsning
MÄLARENS BÅTFÖRBUND
Anders Knutas
ansvarig för farledsfrågor