Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupad information om 6-timmars-seglingar

I många kretsar arrangeras 12/24-timmars seglingar. Här är målsättningen att planera en längre seglats både vad gäller navigation, vakthållning och kosthåll. För att deltaga krävs att man är SXK-medlem och en avgift skall inbetalas till kretsens pg/bg-nummer. Uppsalakretsen anordnade sådana seglingar på Mälaren söder om Stäket i samarbete med Väster-Mälarkretsen, dessutom 12-timmars på Ekoln. I dag har nästan alla båtar GPS och Ekoln är en alltför liten sjö t.o.m. för 12-timmars. Nästan inga båtar från vårt kärnområde kring Ekoln deltog heller i 12/24-timmars på Mälaren. Numera sköter därför Väster-Mälarkretsen all administration vad gäller 12/24-timmars på Mälaren söder om Stäket.

I det läget bestämde sig Uppsalakretsen för att införa ett nytt koncept, 6-timmars. Likheten med 12/24-timmars är rundningsmärken och banben. Skillnaderna är stora, 6-timmars används för att sprida information om kretsen i samband med en trevlig gemensam aktivitet. Därför behöver man inte vara SXK-medlem för att deltaga, allt är gratis och man samlas efter målgång för resultatuträkning och fika. Där träffar man andra seglare och spontant kan samtalet handla om, förutom dagens segling, även eskadrar, trimning, naturhamnar m.m. För att även engagera kappseglare är 6-timmars också en kappsegling, även om man i sann SXK-anda främst strävar att förbättra sin egen seglings- och planeringsförmåga. På Ekoln används t.o.m. en startprocedur som är snarlik bankappseglingens och vandringspris delas ut till snabbaste båt efter SRS-korrektion. Korrektion för båtarnas olika fartprofil sker mha SRS-tal (tabell finns tillgänglig) så alla deltar på ungefär lika villkor.

På Ekoln heter evenemanget Vår- och Höstkvarten och äger normalt rum en söndag  i juni respektive augusti/september. Starten går kl 10 utanför Ekolns Segelsällskaps hamn. Evenemangen passar alla typer av seglare. Målet är förstås att segla så långt som möjligt under 6 timmar. Det finns många rundningsmärken och olika banben och man väljer själv i  vilken ordning man vill segla dem. Men man får bara segla ett banben två gånger oavsett riktning! Under 6 timmar kan det bli många banben, ofta 20 – 30 stycken. Då det kan vara svårt att hålla koll så att man inte seglar för många gånger mellan två rundningsmärken, vilket har hänt I flera fall. Därför har vi utvecklat bättre loggböcker under senare år och också datorprogram som kontrollerar att allt gått rätt till. Hur loggboken ser ut för Kvarten i nuläget visas i ett eget dokument nedan.

Singösexan som äger rum på Singöfjärden seglas normalt i juni respektive augusti. Samlingspunkten brukar vara Östhammars Segelsällskaps klubbholme Bergskär med start en bit öster därom (ÖSS är vår samarbetspartner, se också deras hemsida för mer information). Här går evenemanget av tradition på lördagar. Skälet är att båtar från Öregrund till Grisslehamn förväntas deltaga. Det kan vara bekvämt att övernatta på Bergskär innan hemseglingen sker under söndagen.

Som synes är reglerna för 6-timmars mycket enkla. Ändå är det ett evenemang som vänder sig till alla sorters seglare, kappseglare lika väl som tur- och  långfärdsseglare. Har Du aldrig provat på, så gör då det vid första lämpliga tillfälle!

Uppsalakretsens 6-timmars kommitté genom Tore Ericsson.