Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärdande av plastpest ("böldpest")

Läs artikeln som PDF.

Plastpestblåsor uppstår på grund av osmotiskt tryck, därav engelska benämningen osmosis. Ett laminat är inte helt perfekt utan innehåller små porer. Porerna närmast ytan kan så småningom fyllas med

lösningar av härdarrester, ättiksyra, styren, glykoler m.m. genom att vatten mycket långsamt vandrar in genom gelcoaten. Naturen strävar efter att jämna ut skillnaden i koncentration i förhållande till havet utanför. Gelcoaten fungerar emellertid som en semipermeabel hinna som tillåter vatten att vandra in men hindrar de större molekylerna att vandra ut. Ett osmotiskt tryck uppstår.

Plastpestblåsor upptäcks lättast efter höstupptagningen, i enklaste fall genom en lätt slipning med slipkloss. Fuktmätning behövs för att ställa en säkrare diagnos. Blåsorna innehåller ofta en vätska, ibland färgad, med en lukt påminnande om ättika. Blåsornas storlek brukar motsvara vindruvskärnor, utom i äldre laminat där de kan vara betydligt större.

Blåsor i gelcoaten kan ha andra orsaker än plastpest.

Plastpest har i regel inte särskilt stor inverkan på laminatets hållfasthet på kort sikt. Om man kan se "torra" glasfibrer i botten av blåsorna finns risk för vattenupptagning i själva laminatet och åtgärder bör då vidtagas utan onödigt dröjsmål. En renovering omfattar fyra moment enligt nedan.

1. Borttagning av gelcoat

Om endast mindre områden är drabbade kan man slipa ned gelcoaten med maskin. Manuell nedslipning av hela undervattensdelen är alltför arbetskrävande och man använder då sandblästring (våt- eller torr-) eller hyvling. Blästring bör utföras av en erfaren person eftersom det är lätt att skada underliggande laminat. Hyvling bör följas av lätt blästring.

2. Tvättning

Skrovet tvättas med högtrycksspolning. l vissa fall kan man efter något dygn känna någon ättiksliknande lukt intill skrovet. Tvättningen skall då upprepas.

3. Torkning

Rekommenderad torktid är minst 3 månader. Torkningen kan påskyndas om båten står i uppvärmd hall och avfuktningsaggregat används. Laminatets fukthalt kontrolleras med fuktmätare.

4. Målning

Den borttagna gelcoaten skall ersättas med ett tillräckligt tjockt skikt av epoxi genom målning och spackling. Tjärepoxi används knappast numera. Lämpliga produkter säljs av Hempel, International, West System m fl. Tillverkarnas anvisningar måste följas.

5. Förebyggande åtgärd

Genom rätt materialval och omsorgsfullt arbete vid skrovtillverkningen kan risken för plastpest nästan helt elimineras. Båtägaren har oftast ingen kontroll av detta. Målning med epoxi rekommenderas som förebyggande åtgärd mot plastpest. All ev. antifoulingfärg måste först avlägsnas noga.