Hoppa till huvudinnehåll

Tidvattenströmmar i Bohusläns fjordar

Läs artikeln som PDF.

Tidvattenströmmar i fjordar i Bohuslän

Bohuslän har ju inte mycket till tidvatten om man ser till nivåskillnader. Det lilla som finns kan dock ge upphov till besvärande strömmar, speciellt i smala sund i fjordarna. Så uppges t.ex. för de smala Malöströmmar och Svanesund strömningshastigheter på upp till tre knop. I breda fjorddelar är strömmen västenligt lägre.

Med hjälp av diagrammet kan men planera sin färd för att få segla i medström i stället för i motström.

Vid planeringen behöver men förutom diagrammet en vanlig almanacka, som visar månens faser i form av mer eller mindre fyllda cirklar. I brist på almanacka kan man genom att betrakta månen hjälpligt uppskatta dess fas.

Diagrammet används på följande sätt

I underkanten finns månens faser visade. Antag att den aktuella seglingsdagen infaller tre dagar efter fullmåne. För denna dag är ritad en pil och texten "Ex". Gå rakt uppåt i diagrammet till de svärtade områdena med texten "Max in" om Du planerar att segla in i fjorden. Gå från de svärtade områdena rakt åt höger och man får de tidsintervall då inström råder. I detta exempel från klockan 3 till 8.30 samt klockan 15 till 20.30. Dessutom kan man se att den maximala inströmmen råder klockan 5 och klockan 17.

Diagrammet år baserat på uppgifter i Svensk Lots, där koppling skett till tidvattentabellen för Dover. Den här införda förenklingen med koppling till en vanlig almanack medför ett fel mindre än en halv timme för strömskiftena. Större förändringar av vindar och lufttryck kan ibland störa verkan av tidvattenskiftena.

För fjordarna öster om Orust och Tjörn motsvaras "in" i diagrammet av nordgående ström.

Exempel:

3 dagar efter fullmåne:

  • Kraftigast ström in klockan 05:00 och 17:00.
  • Kraftigast ström ut klockan 11:30 och 23:30.