Hoppa till huvudinnehåll

Skymda lanternor studerade

Läs artikeln som PDF.

Sammanfattning

Det krävs i Sjötrafikföreskrifterna, som säljs av sjökortsförsäljare, i (avdelning A. regel 21) att lanternor ej skall vara skymda. Det finns undantag för runtomlysande lanternor avsedda att ge information av typen "trålfiske pågår", "fartyget är ej manöverfärdigt" etc. Att fartygs gånglanternor ej skall vara skymda borde vara självklart, eftersom de skall informera om fartygets typ och kurs.

Många fritidsbåtar säljs med delvis skymda lanternor, vilket vem som helst kan se på båtmässor och vid bryggor. Det är okänt om detta beror på att båttillverkare är okunniga om kraven eller ej tycker det är så noga om båtar ger falsk information till omgivningen eller ej syns vid färd i mörker.

SXK-Västkustkretsens Tekniska Kommitté har studerat några konsekvenser av olika skymmande föremål framför lanternor. Synbarhetsprov har gjorts samt mätning av ljusstyrkor. Resultatet blev att till och med så tunna föremål som en staglina kan helt släcka ut ljuset på det avstånd som en lanterna skall synas på. Om något skymmer inom lanternornas föreskriva lysvinkelområden behöver ommontering utföras.

Synbarhetsprov

En grupp om fem personer i olika åldrar har iakttagit sidolanternor som skymdes av olika föremål. Avståndet var en nautisk mil. vilket är synbarhetskravet för sidolanternor på båtar kortare än 12 meter (regel 22). Omständigheterna var gynnsamma, d.v.s. en mörk kväll med lugn, klar luft och inget störande ljus från måne eller lampor. Lanterna och glödlampa var en typ godkänd för båt under 12 meter för färd på internationellt vatten.

Det visade sig att till och med det smalaste av de provade föremålen, en vertikal, 3 millimeter grov stång, släckte ut ljuset. Endast de yngsta observatörerna kunde skymta ljuset men det endast tack vare de gynnsamma omständigheterna och att man visste precis var lanternan skulle synas.

Med tanke på att en lanternlampas glödtråd är cirka en millimeter bred kan det förefalla som om ett vertikalt föremål som åtminstone har denna bredd skulle släcka lanternan helt. Att så ej sker beror på att ljuset inuti lanternan delvis reflekteras på olika ytor samt sprids i lanternglaset. Detta gör att en delvis skymd lanterna kan ses med reducerad ljusstyrka på kort håll. Men detta är oväsentligt så länge den ej kan ses med säkerhet på föreskrivet håll.

Skymda vinklar

Observationsgruppen mätte upp hur stor vinkel föremål på olika avstånd från lanternan skymmer. Dessa mätningar gjordes till lands på 600 meters håll. Resultaten finns i tabellen med beräknade värden för en nautisk mil.

De mindre av vinklarna i tabellen kan förefalla rätt harmlösa, men eftersom båten ej kan hålla spikrak kurs, kan en iakttagare uppleva ljuset som fladdrande eller blinkande. Förväxling med fyrsken kan ske i stressade lägen.

Ljusstyrkemätningar

I en laboratoriemässig uppställning har resterande ljusstyrka uppmätts i skymda sektorer av olika bredd. Konsekvensen av både vertikala och horisontala skymmande föremål har undersökts. Mätningarna har gjorts på en sidolanterna. På andra lanternor bedöms resultatet bli i princip detsamma även om mätvärdena i detalj kan variera något. Med lampspänningen 11.1 volt hade den oskymda sidolanternan ljusstyrkan 2,4 cd (candela) d.v.s. 2,7 gånger starkare än kravvärdet 0,9 cd på båtar kortare än 12 meter.

Att lanternan visar större tålighet mot horisontella än mot vertikala föremål beror på att lanternlampans glödtråd sitter vertikalt. En sådan orientering av glödtråden är nödvändig för att distikta gränser mellan ljus och mörker skall erhållas vid vid lysvinkelområdenas sidogränser.

Ankarlanterna med glödtrådsbreddande optik

Mätning har också gjorts på en ankarlanterna med diameter 85 mm och en optik som breddar bilden av glödtråden. Denna typ blir alltså tåligare mot vertikala skymmande föremål. Använd både som ankarlanterna och kombinerad topp- och akterlanterna är ljusstyrkekravet 4,3 candela för båtar kortare än 12 meter.

Lanternor av denna ljusbreddande typ känner man igen på att linsen har vertikala räfflor eller rutmönster.


Tillägg: Brister i lanternmontering på fritidsbåtar sedda på Båtmässan i Göteborg 1990.

Även år 1990 har SXK-Vk Tekniska Kommitté granskat lanternbestyckningen på Båtmässans båtar liksom varje år sedan 1975. Under dessa 19 år har 921 anmärkningar utdelats. Här kommer ett utdrag ur rapporten för år 1990.

Sedan föregående års mässa har rättelse skett på en del båtar, men mängder av dem, speciellt nya, snabba motorbåtar, har undermålig lanternmontering. Dessa, liksom tidigare levererade båtar, blir faromoment under kommande mörkerfärder. Deras lanternor ger ej besked i god tid om att båten finns där, vilken sorts båt det är eller vilken kurs den håller, och detta kan resultra i inget eller felaktigt val av väjningsregel.

Typiska fel:

Lanterna saknas, är för svag eller delvis skymd. Alltså brott mot Sjötrafikföreskrifterna, vilket enligt Avdelning B Sjötrafikförordningen 5:te kapitlet skall staffas med böter för befälhavaren.

Sammanfattning av noterade fel:

27 stycken. Sidolanterna skymd av räcke, mantågsstötta, pulpit eller signalhorn.

8 stycken. Topplanterna skymd av räcke, antenn, lanternskärm, signalhorn, förare eller radar.

17 stycken. Akterlanterna skymd av stege, motor eller flagga.

19 stycken. Topp- och akterlanterna ej godkända för vare sig internationellt- eller svenskt inre vatten.

30 stycken. Sidolanternor ej godkända för vare sig internationellt- eller svenskt inre vatten.

8 stycken. Topplanterna för lågt placerad för färd på internationellt vatten. (Krav minst 1 m över sidolanternor. Detta gäller också de stora delar av svenska kusten som saknar inre vatten.)

2 stycken. Topplanterna eller akterlanterna utbytt mot sin motsats.

14 stycken. Topp- och eller akterlanterna saknas.

2 stycken. Sidolanternor saknas.