Hoppa till huvudinnehåll

Propellern som försvann, exempel på elektrolytisk korrosion

Läs artikeln som PDF.

Jag har ett hemskt exempel på vad läckströmskorrosion kan ställa till med. Jag bifogar en bild på den sönderfrätta propellern och linskäraren.

Beträffande ordval se en not längst ner.

Våren år 2002 råkade jag ut för en allvarlig elektrolytisk korrosion orsakad av läckström. Den orsakades av en trasig batteriladdare på 25 ampere som satt permanent monterad på en aluminiumplåt i motorrummet. Höljet på batteriladdaren blev strömförande med + 12 V, ändå fungerade laddaren.

På aluminiumplåten sitter också bränslefilter som i sin tur är jordat enligt reglerna till tank och motor. Motorn är tvåpolig så det hade ingen betydelse att hela motorn plötsligt hade + 12 V. Tvåpolig innebär att ingen av polerna till båtens 12-voltsnät är ansluten, jordad till motorn. I fören finns en kraftig rostfri stävskena 5 x 50 x 3000 mm där radioutrustning och annat är jordat.

Källorna till läckströmmen är batteriet, generatorn eller laddaren. Strömmen vandrade nu, jämför med bilden, från en plusledare till laddarens hölje till plåten till bränslefiltret sedan till motorn och via axeln och propellern genom vattnet och till skenan i fören. Därifrån via radion till elnätets minuspol och så är strömkretsen sluten.

Jag mätte i anslutningen till skenan i fören och hade då +12 volt och så stark ström som 5 ampere rätt ur havet. Som exempel kan nämnas att denna strömstyrka under ett halvt dygn i stort sett tömmer ett vanligt båtbatteri och korroderar 75 gram zink.

Denna strömvandring orsakade att jag fick byta propeller, axel och linskärare då dessa var svårt angripna efter tre till fyra övernattningar i båten. Det kan tilläggas att jag på hösten fick byta backslaget då lagren var helt urgröpta troligen orsakade av strömmen som gått igenom backslaget och detta kostade ytterligare 15 000 kr.

Propellern minskade i diameter med ca 2 tum och båten gjorde bara 5 knop. När båten låg vid hemmabryggan var den ej ansluten till landström och båtens huvudströmbrytare var frånslagen så då alstrades ingen läckström.

Nu sitter en ny laddare på samma ställe men isolerad från aluminiumplåten, dessutom sitter en flexibel isolerad skiva mellan backslag och propelleraxel. Denna trasiga batteriladdare kostade mig ca 15 000 kronor. Laddaren hade suttit på samma ställe sedan 1990. Någon komponent i laddaren hade gått sönder, den gick inte att reparera. Laddaren var en Mobitronic.

Så galet kan det bli. Hade jag inte jordat bränslefiltret eller radioutrustningen hade jag inte fått dessa skador av en trasig batteriladdare.

Hade motorn i stället varit minusjordad hade troligen huvudsäkringen på laddsystemet löst (80 A) då det hade blivit ren kortslutning och läckströmmen brutits direkt.

Motåtgärder

Jag har gjort på följande sätt för att undvika liknande problem i framtiden tror jag. Eldetaljer som tidigare satt på aluminiumplåten sitter nu på en icke ledande plastskiva. Propelleraxeln är isolerad från motorn. Radio och radar mm som skall jordas till vattnet går nu via en kondensator. På min gamla AP-navigator fanns en instruktion att när den jordades till vattnet skulle det ske över en kondensator. Denna gamla kondensator hade jag kvar och jordar nu via den till stävskenan. Jag minns inte värdet på kondensatorn men allt tycks fungera. På den gamla AP-navigatorn var jordpunkten och 12 V- förbundna. Det skulle vara roligt att höra fler synpunkter på detta.

Not om ordval

Galvanisk korrosion kan förekomma om två olika metaller har elektrisk kontakt med varandra och med samma vattenmassa. De bildar de ett "galvaniskt element". Det ger upphov till en elektrisk ström som ger galvanisk korrosion. Den ädlare metallen skyddas och oädlare angrips. Ett exempel är att zink offras för att skydda järn.

Elektrolytisk korrosionär en liknande situation med metaller i vatten men med en annan drivande spänningskälla än en galvanisk. Exempel på spänningskällor är fel ibåtens 12 volt elnät eller landnätsanslutning. Ofta blir den metall som fått plusspänning mest angripen. Även växelström kan ge elektrolytisk korrosion.

Läckströmär en elektrisk ström som på ett oönskat sätt ger sig av på villovägar. Ibland kan den ge upphov till elektrolytisk korrosion som då kan kallas läckströmskorrosion.