Hoppa till huvudinnehåll

Kalibrering av syraprovare för blybatterier

Läs artikeln som PDF.

990111. Ernst Blixt, medl. SXK-S Tekn. Komm.
Om en syraprovare visar tveksamma mätvärden, så kan den kalibreras med en enkel metod.  

När man kollar batteriets laddningstillstånd användes ofta en syraprovare, även kallad areometer. Den har en graderad flytkropp som flyter i uppsugen batterisyra. Syraprovaren kostar endast några tior, (1998-års pris), t ex på bensinstationer och är inget precisionsinstrument. Man får vara beredd på att den kan visa en hel del fel. Den kan t ex visa att batteriet behöver laddas trots att det är fulladdat eller tvärt om.
Om man önskar kalibrera syraprovaren, det vill säga att senare kunna kompensera för dess felvisning, kan man göra på följande sätt.

Man behöver en koncentrerad saltlake gjord enligt nedan:
För att göra saltlaken behöver man dricksvatten och salt.
Med salt menas i detta sammanhang natriumklorid, även kallat koksalt. Det duger ej med havssalt, örtsalt, hälsosalt, vägsalt eller dylikt. Dessa salter har andra egenskaper.
Tag cirka 1 deciliter vatten, så det räcker för att suga upp i syraprovaren.
Upphetta vattnet tills det sjuder.
Tillsätt så mycket salt som vattnet kan lösa och ytterligare något mer. Detta är den behövliga saltlaken.
Låt saltlaken svalna till ca 20 grader Celcius. Då utfaller en del överskottssalt på bottnen och den resterande vätskan är koncentrerad vid denna temperatur. Låt överskottssaltet ligga kvar på bottnen. Saltlakens densitet, eller specifika vikt är 1,20 gram per kubikcentimeter motsvarande 1200 kilogram per kubikmeter vid temperaturen 20 grader.

Kalibrering. Gör detta vid ca +20 graders temperatur. Sug upp saltlake i syraprovaren, och avläs på skalan vad syraprovaren visar.
Om den ej visar 1,20 gram per kubikcentimeter visar syraprovaren fel.
Antag som ett exempel att den visar 1,17. Det betyder att den visar 0,03 för lågt. Vid senare mätningar på batterisyra skall det erhållna mätvärdet ökas med 0,03 för att ett riktigare värde skall erhållas.
Om kalibreringen görs innom temperaturintervallet +10 till +30 grader så är felet på grund av temperaturen avviker från +20 grader mindre än 0,005 gram per kubikcentimeter.

Varning. Efter kalibreringen innehåller syraprovaren små mängder salt, vilket för batterier är ett gift som minskar deras livslängd. En rejäl ursköljning av syraprovaren är alltså nödvändig.