Hoppa till huvudinnehåll

Bojar, hamnar och farleder

Hamn- och farledsverksamheten

Hamn och farled arbetar för att förenkla och göra båtlivet mer säkert. Nedan sammanfattas vår verksamhet. Om du vill veta mer om hur HoF arbetar, se under "Om Hamn och farled" till vänster.

Utläggning och drift av 240 svajbojar, för säker och miljövänlig förtöjning, i naturhamnar avsedda för medlemmar med registrerad båt. Att lägga till vid svajboj är miljövänligt då det skonar ålgräset som är fiskens barnkammare. 
När båten är registrerad erhålls en bojflagga som ska föras när man ligger vid en svajboj, se under Bojar i menyn till vänster. Du kan bidra  till bojverksamheten med en donation till bojfonden se menyn till vänster.
Du hittar bojarnas placering under Sjökort. På sjökortet finns även enslinjer, kummel, uthamnar och naturhamnar utmärkta.

Det finns bojbrev som du som medlem kan skriva ut och ta med dig i båten, för att dela ut till dem du möter som förtöjt vid Kryssarklubbens boj men inte är medlem, eller inte har bojflagga. Bojbrev på svenska och bojbrev på engelska.

Drift och underhåll av nio uthamnar. Se Hamnar i menyn till vänster. Vissa kretsar kartlägger och beskriver naturhamnar. Beskrivningarna publiceras som hamnböcker, som appar eller på respektive krets hemsida. En sammanfattning finns i menyn till vänster. Beskrivningar av farleder finns dels i menyn till vänster dels på respektive krets hemsida.

Hamn och farled underhåller sjömärken i anslutning till vissa farleder. Utmärkningen omfattar ett 30-tal farledsprickar samt ett antal fasta märken (kummel, fläckar, båkar) och, enslinjer. Just nu undersöks möjligheterna hur vi kan använda GPS:plotterns funktioner och verktyg för att beskriva t ex farleder, enslinjer mm i våra skärgårdar, se menyerna till vänster

Hamn och farled bistår även SXK i kontakter med t ex Sjöfartsverket, Transportstyrelsen m fl. Vill du veta mer se under "Om Hamn och farled" i menyn till vänster. Just nu diskuteras konsekvenserna av Sjökortslyftet. Läs vad som hänt.

Seglingsbeskrivningar återfinns på respektive krets hemsida och i SXK:s årsböcker, se också menyn till vänster

Hamn- och Farledsnämnden ansvarar för ledning och samordning av verksamheten. Dessutom ansvarar nämnden för insamling och utbyte av erfarenheter i kretsarna.


Foto: Kay Kjellgard