Hoppa till huvudinnehåll

Kontakter HFN

Uppdaterad 2024-06-22
Hamn- och farledsnämnden har till uppgift att samordna verksamheten vad gäller bojar, ut- och naturhamnar, samt vissa farleder. HFN bistår även riksstyrelsen med sakkunskap i frågor gällande just hamn-, farleds- och navigationsfrågor.
Nämnden består av en representant från varje krets som också svarar för kretsens hamn- och farledsverksamhet. Du finner dem nedan med kontaktuppgifter.

Kontaktpersoner i kretsarna 2023/2024

Krets

Kontaktperson

Telefon/E-post

Ordförande

Mårten Dunér, Lund

072-720 12 99, marten.duner@sxk.se

Bottenviken

Lars-Jonny Landström, Skellefteå

070-318 42 04, lars-jonny.landstrom@sxk.se

Bottenhavet

Håkan Östberg, Söråker

070-339 05 92nakoostberg@gmail.com

Eggegrund

Fredrik Bergström, Gävle

070-736 66 46fotoposen@icloud.com

Uppsala-Roslagen

Klas Innerstedt, Örebro

070-597 12 48 klas.innerstedt@icloud.com

Stockholm

Jan Kulin, Stockholm

070-299 53 44jan.cg.kulin@gmail.com

Sörmland

Matts Andersson, Nyköping

070-815 83 47, matts.andersson@sxk.se

S:t Anna

Hans Carlsson, Norrköping

076-024 93 57hans.carlsson@sxk.se

Dacke

Hans Martinsson, Kalmar

076-804 32 38hans@martinsson.cc

Blekinge

Mårten Dunér, Trensum

072-720 12 99, marten.duner@sxk.se

Öresund

Tor Melin, Lund

070-280 18 54tor.melin.lund@gmail.com

Västkusten

Lars-Anders Helgesson, Hönö

031-69 00 69, vastkustkretsen@sxk.se

Vänern

Gustaf Drake, Skövde

070-572 86 00, gustaf@drakeafh.se

Väster Mälaren

Ingvar Jonsson, Västerås

070-659 77 98l.jansson.i.jonsson@gmail.com