Hoppa till huvudinnehåll

Bergöglor

Uppdaterad 2023-09-01

Om flera båtar använder samma dubb träs nytillkomna tampar underifrån upp genom de tampar som redan finns och över dubben. Foto: Kay Kjellgard

Kryssarklubben sätter även ut bergöglor i hällar invid populära vikar. De finns i varierande grad längs kusten, främst på Västkusten.  Någon central lista eller karta över deras lägen finns inte för närvarande, men kan komma att visas på Sjökortet på vår webbplats när detta uppdateras. På Västkusten finns de redovisade i kretsens material. I flera av Hydrographicas sjökort är de också med.


Nyttjanderätt
Bergöglorna är tillgängliga för alla båtturister, även för icke SXK-medlemmar.

Regler för förtöjning
Inga speciella regler finns. SXK rekommenderar dock att du alltid ser till att passage förbi egen båt är möjlig utan att förbipasserande riskerar att fastna i ditt förtöjningsgods.

Ansvarsfrågor
SXK påtar sig inget ansvar för skador eller olycksfall som inträffat till följd av brister i bergöglor eller av annan orsak i samband med användande av bergöglor.