Hoppa till huvudinnehåll

Farleder

Rödlöga yttre, Stockholms skärgård. Foto: Magnus Rietz/Baltic Sea Watch

SXK kommunicerar ut fritidsbåtssektorns behov av farleder och sjösäkerhetsanordningar till Sjöfartsverket och andra farledshållare, t ex kommuner.

SXK:s farledsverksamhet omfattar dessutom:

  • rekognoscering och beskrivning av farleder

  • anordning av farleder inkl utmärkning

  • utprickning av fritt liggande grund

  • drift och underhåll av prickar, enslinjer och övriga fasta sjösäkerhetsanordningar samt orienteringstavlor.

Information om farleder och sjösäkerhetsanordningar återfinns i av SXK utgivna seglingsbeskrivningar.
 

Hamn- och Farledsnämnden, 2012-07-08.