Hoppa till huvudinnehåll

Bojbestämmelser

Uppdaterad 2023-10-18

Svenska Kryssarklubben (SXK) lägger ut bojar (svajbojar) på lämpliga platser längs landets kuster samt i Mälaren och Vänern. Bojarnas positioner framgår av skisser i SXK:s matrikel samt på SXK-webben (visas endast för inloggade medlemmar).

Nyttjanderätt
Vid SXK:s bojar får endast förtöjas båt som:
- är registrerad i SXK:s båtregister
- är försedd med SXK:s bojflagga för innevarande år
- är försedd med tydligt namn.

Enbart medlemskap i SXK ger inte rätt att begagna klubbens bojar. Ovan angivna tre punkter måste vara uppfyllda!

Regler för förtöjning
Behörig båt får utnyttja boj under högst 24 timmar. Avvikelser kan förekomma och framgår då av text på bojen eller beskrivning i anslutning till kartskiss i matrikel eller på webben.

Två båtar får samtidigt förtöjas vid boj under förutsättning att båtarnas respektive skeppare är överens härom. Vid parallellförtöjning, beakta risken för riggskador vid svall. Överväg förtöjning med ”stäv mot akter".

Båt har dock alltid rätt att ensam få disponera boj.

SXK rekommenderar 8 ton som högsta totala deplacement för båt/båtar som förtöjs vid boj.

Bojens geografiska läge, väderleksutsikter och andra faktorer, som kan anses hänföras till gott sjömanskap kan dock motivera avvikelser från denna rekommendation.

Ansvarsfrågor
SXK påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller olyckhändelser som förorsakats till följd av brister hos bojar eller dess förankringar eller av någon annan omständighet i samband med användande av boj.

Det är alltid skepparen, som ansvarar för om bojförtöjning kan ske eller inte.

Anmälan om iakttagelser
Om boj har draggat, skadats eller saknas bör detta anmälas till närmaste krets eller till SXK:s kansli i Stockholm, tfn 08-448 28 80; e-post info@sxk.se

 

The following conditions must be met to have the right to moor at an Association buoy:
- The boat must be registered with the Swedish Cruising Association's boat database
- The boat must fly the Association's special buoy flag for that year
- A name must be clearly displayed on the boat

Please note that membership in SXK alone does not entitle you to moor at the Association's buoys. If you suspect that a boat is moored at an Association buoy without permission, you are encouraged to recruit a new member, or ask that member to register the boat with the Swedish Cruising Association by giving a mooring letter to the person mooring at the buoy.
The "mooring letter" is available here.

Buoy flag 
Members having their boats registered with the Swedish Cruising Association will receive a flag to be flown when the boat is moored at one of the Association's buoys. This makes it clear whether a boat is authorised to be moored at an Association buoy. The flag is made of a good quality Tyvek material and is recommended to be taken down when not in use to reduce the risk of it being blown to shreds. The flag shall be flown on halyard, on jackstaff or otherwise prominently displayed when the boat is moored at an Association buoy. Each year a new flag will be issued, in a new colour with the current year.

Bojflagga 2024

Attach the flag by tying two overhand knots. Please note that the distance between the knots should be slightly less than the distance between the holes, otherwise the flag risks being blown to shreds.

Have a nice summer!