Hoppa till huvudinnehåll

Donationer

Uppdaterad 2022-11-11

Donationer till bojfonden
Svenska Kryssarklubben har hittills fått tio stycken donationer till bojfonden.
Alla donationer till bojfonden är välkomna oavsett belopp.

År       Donator
2015   Eigil Pedersen, Virum Danmark, 225 000 kr
2015   Claes-Göran Borg, Arvika, 25 000 kr
2016   Anonym, 10 000 kr
2016   Peter Gårding Rösholm, 1 000 kr
2017   Björn Winroth, 10 000 kr
2017   Hans Johansson, 1 000 kr
2017   Lars Jidsell, 1 000 kr
2017   Peter Gårding Rösholm, 1 000 kr
2019   Anonym, 500 kr
2020   Torsten Jacobsson, 2 500 kr

Artikel om Eigil och Claes-Göran från 2015-05-06

 

Donationer
Donationer till bojfonden sker till
Plusgiro 11 01-5 (Svenska Kryssarklubben)
Märk inbetalningen "Bojfonden".
Om du vill vara anonym, skriv även "Anonym" på inbetalningen.

För dig som bor utanför Sverige har vi särskilda konton/If you do not live in Sweden, we have special accounts:

Danmark      5295 0010000 505              Skandinaviska Enskilda Banken, Köpenhamn
                     IBAN: DK0352950010000505, BIC: ESSEDKKK

Norge           9750.06.08394                    Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo
                      IBAN: NO6097500608394, BIC: ESSENOKX

Finland         330100-01201557              Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingfors
                      IBAN: FI1333010001201557, BIC: ESSEFIHX

Europa         EUR-account                      Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm
                      IBAN: SE7950000000055018275170, BIC: ESSESESS                 

Övriga länder                     
                     Svenska Kryssarklubben, Skandinaviska Enskilda Banken, Stureplan 2, 106 40  Stockholm, Sweden 
                     IBAN: SE9850000000052062904436, BIC: ESSESESS