Hoppa till huvudinnehåll

Regler

Uppdaterad 2019-03-11

Regler för Svenska Kryssarklubbens Bojfond
En Kryssarklubbsboj innefattar planering, tillståndsbegäran av vattenägare, kommuner och länsstyrelse om bojplacering. Inköp, montering, utläggning och underhåll. Den beräknade kostnaden är ca 25 000 kr.

Bojplacering
* Vid mindre donationer kan donatorn ange en kuststräcka där man önskar att nya bojar ska läggas ut.

* Ju större donationer man lämnar ju mer noggrann placering kan man önska sig.

* Vid donationer över 25 000 kr kommer önskemål om placering av bojar så långt det är möjligt att följa donatorns önskemål.

* Placeringen av nya bojar påverkas av många faktorer och därför kan aldrig önskad placering garanteras. Beroende på placering är ett antal bojar tillgängliga även för icke medlemmar, medel ur Bojfonden kommer inte att användas för sådana bojar.

Vad används Bojfondens medel till
Insamlade medel i bojfonden kommer att användas för inköp av bojar med tillbehör, tillståndsgivning och bojutläggning. Medel får även användas för sjömätning, sjökortsskisser och inseglingsmärken för den aktuella bojen. Styrelsen garanterar att bojfonden används för angivet ändamål. Kryssarklubbens revisorer granskar användningen vid den årliga revisionen.

Bojarna
Bojsystemen och utläggningen av bojar kommer att ske enligt de regler och metoder som Hamn- och Farlednämnden godkänner.

Information om insamlade medel, donatorer och nya bojplaceringar kommer regelbundet att publiceras i På Kryss och på Kryssarklubbens webb. Donationer under 1000 kr redovisas inte separat.