Hoppa till huvudinnehåll

Hamnar

Inom Svenska kryssarklubben arbetar vi med en gästhamn, nio uthamnar och ett antal naturhamnar och medlemstips om tilltalande ankringsplatser. Till dessa kommer givetvis gästhamnar i kommunal eller klubbregi som inte drivs av SXK.

En uthamn är en enkel hamn som medger bryggförtöjning samt kan ha enklare serviceutbud i form av grillplatser, TC, sopmajor, m.m. Uthamnen är tillgänglig för alla båtturister.
SXK har nio uthamnar: Gåsören, Kattskär, Lill-Lubban, Granskär, Norrviken, Stugvik, Lomma, Ekenäs samt Ridön. 

SXK, Stockholmskretsen, driver en gästhamn, Malma kvarn. 

I vissa naturhamnar har SXK placerat ut svajbojar. I en del andra naturhamnar har SXK placerat bergögglor för att förenkla landförtöjning. För mer information se under Bergöglor.

Klicka på + tecknet efter "Hamnar" i menyn till vänster för att fälla ut en undermeny