Hoppa till huvudinnehåll

Bojfonden

Egil Pedersen, Bojfondens förste donator och initiativtagare
Behovet av fler bojar är stort och SXK:s resurser begränsade, så det var ett välkommet initiativ när den danske SXK-medlemmen och seglaren Eigil Pedersen, föreslog att en frivillig bojfond borde bildas så att fler kunde välja att ligga tryggt.

Eigil och hans fru hade många gånger legat tryggt vid de blå bojarna utan att veta vem som ägde eller underhöll dem. När han fick reda på att det var Svenska Kryssarklubben blev han genast medlem och registrerade båten. Med bojflaggan hissad kunde han med gott samvete lägga sig vid någon av Kryssarklubbens ca 200 svajbojar.

Som initiativtagare till fonden 2015, donerade Eigil Pedersen 230 000 kr till Kryssarklubbens verksamhet med bojar. Pengarna bedömdes räcka till att ungefär tio nya bojar blev utlagda.
Samma år donerade Claes-Göran Borg i Arvika, 25 000 kr till en ny boj till Vänerkretsen. Den lades ut som en boj "nr 2" vid Lurö Bösshamn i Vänern. Bojen döptes till ”BIRGITTAS BOJ”. Då Claes-Göran med detta ville hedra sin bortgångna fru Birgitta, som alltid kände sig trygg då hon och Claes-Göran låg förtöjd vid en SXK-boj. Dessa givare har följts av fler, vilka redovisas på angränsande sida.

Donationer är välkomna, oavsett belopp!
Donationer är ett välkommet sätt att finansiera nya bojar, men trots att finansieringen då är löst så återstår allt annat arbete med ansökan, bojplacering och utläggning. Det innebär att Kryssarklubben inte kan garantera en viss placering av bojar även om man fått donerade medel. Kryssarklubben försöker då hitta en alternativ bojplats i närheten, i samråd med donatorn.
Varje donator blir uppmärksammad i På Kryss och på webben. Dock utan att alltid ange vilka bojar som är sponsrade. Sponsorn har inte heller företräde till någon boj. Alla bojar är som tidigare tillgängliga för medlemmar med registrerad båt.

Vissa förutsättningar
En donation för utläggning av bojar ska alltid inbetalas till Kryssarklubben innan ansökan och utläggning av bojar sker. Eftersom det ofta kan ta mer än en säsong att få tillstånd för att få lägga ut en boj så är det viktigt att donatorn är långsiktig. Donationerna redovisas separat och tas inte med i den årliga budgeten.

En donation till Bojfonden är för utläggning av bojar inom ett större eller mindre vattenområde. Villkorade donationer till speciella platser är inte alltid möjliga att tillgodose. Det är respektive hamn- och farledskommitté som måste avgöra den slutliga bojplaceringen och om en utläggning är relevant och möjlig på föreslagna områden.

Hur donationer görs
Donationer till bojfonden sker till

Plusgiro 11 01-5 (Svenska Kryssarklubben)
Märk inbetalningen "Bojfonden".
Om du vill vara anonym, skriv även "Anonym" på inbetalningen.

För dig som bor utanför Sverige har vi särskilda konton/If you do not live in Sweden, we have special accounts:

Danmark      5295 0010000 505              Skandinaviska Enskilda Banken, Köpenhamn
                     IBAN: DK0352950010000505, BIC: ESSEDKKK

Norge           9750.06.08394                    Skandinaviska Enskilda Banken, Oslo
                      IBAN: NO6097500608394, BIC: ESSENOKX

Finland         330100-01201557              Skandinaviska Enskilda Banken, Helsingfors
                      IBAN: FI1333010001201557, BIC: ESSEFIHX

Europa         EUR-account                      Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm
                      IBAN: SE7950000000055018275170, BIC: ESSESESS                 

Övriga länder                     
                     Svenska Kryssarklubben, Skandinaviska Enskilda Banken, Stureplan 2, 106 40  Stockholm, Sweden 
                     IBAN: SE9850000000052062904436, BIC: ESSESESS


Här finns mer information om:

 

Foto: Kay Kjellgard