Hoppa till huvudinnehåll

Naturhamnar och ankarplatser

Järnaviksfjorden. Foto Mårten Dunér
Naturhamnar är vikar och platser som SXK:s medlemmar funnit vägen till och vill rekommendera andra att använda. Det gör att de varierar i utseende och standard, liksom presentationen varierar mellan kretsarna.

En rikstäckande översikt över de hamnar som inrapporterats till SXK:s register, visas i denna länk för Naturhamnar. De flesta kretsarna presenterar även intressanta naturhamnar och utflyktsmål på sina respektive hemsidor. Du finner även fler tips på intressanta hamnar, ankringsställen och vikar, presenterade i denna lista över medlemstips. Titta även på vilka bilder medlemmarna tagit och publicerat. De är ofta informativa!

Västkustkretsen har gjort ett omfattande arbete med att inventera, kartera och publicera intressanta naturhamnar och ankringsställen på Västkusten. Information om dem når du via kretsens hemsida, och via flera publicerade broschyrer. De presenteras även via en särskild app

I vissa naturhamnar har SXK placerat ut svajbojar, vilka redovisas på ett annat uppslag. I syfte att underlätta landförtöjning har bergöglor anordnats på andra ställen. En översikt av alla bergöglor nås via denna länk eller via Sjökortet.
Information om naturhamnar finns även i av SXK utgivna seglingsbeskrivningar.
 

Nedan finns några särskilt intressanta besöksmål.

 

Jungfruskär, Värmdö

 

Koxviken på Biskopsön, Värmdö


 

Verholmsskären, S:t Anna

Verholmsskären i Sankta Annas skärgård. Foto: Erik Nyström

 

Synskär, Söderhamn

Synskär i Söderhamns skärgård. Foto: Erik Nyström

 

Utklippan, Blekinge

Utklippans fyrplatsUtklippans hamn_grön foto: M Dunér

Utklippan är Sveriges yttersta ö i sydost och hittas på N 55°57.330' E 15°42.190'. Bsp Hanöbukten sid 12. Sjökort 741. Ett översiktskort över öarna finns här.
Den har en mycket skyddad hamn som är utsprängd ur klippan på den norra ön. Som särskild säkerhet kan den nås via ett inlopp både från väster och öster. Ett specialkort över hamnen finns här.

Hamnens skötsel har varierat mellan åren men vanligtvis finns det soptunnor och torrdass, som sköts av Karlskrona kommun. Ibland har Statens Fastighetsverk en entreprenör som driver vandrarhem och viss kaféverksamhet på den södra ön, men det varierar över åren. På södra ön finns fyren och ett antal personalbyggnader. Hamnen var tidigare Blekingekretsens uthamn vilket gör att kretsen ännu har var en lägenhet i en av byggnaderna på södra ön. Denna är oftast bemannad under sommarveckorna men det varierar, mycket beroende på tillgången på ström som inte är helt säker. SXK:s och Ornitologernas närvaro gör ändå att ön är under uppsikt och ett besök kan verkligen rekommenderas. Mer information om Utklippan hittas på Blekingekretsens sidor.