Hoppa till huvudinnehåll

Om Hamn- och farled

Hamn och farled i aktion.
Hamn och Farled (HoF) arbetar med att underlätta för SXK:s medlemmar att färdas i våra skärgårdar genom att lägga ut bojar för tillfällig förtöjning, beskriva naturhamnar och farleder och driva uthamnar. Allt arbete genomförs av ideellt arbetande medlemmar och finansieras av Svenska Kryssarklubben.
Här redovisas hur verksamheten går till och är organiserad, men även nyheter, projekt och deras resultat.

Hamn- och farledsverksamheten

HoF har lagt ut och underhåller ca 240 svajbojar och antalet ökar med något 10-tal varje år. Bojarna är i avsedda för medlemmar med registrerad båt. I menyn till vänster finns förteckninngar över bojar occh deras positioner mm.

HoF driver och underhåller nio uthamnar, se menyn till vänster. Där är alla välkomna att lägga till och möta andra båtägare. På land finns grillplatser, bord och andra fasciliteter.

Vissa kretsar kartlägger och beskriver naturhamnar och farleder. Beskrivningarna publiceras t ex som hamnböcker eller appar, se respektive krets hemsida. En del kretsar har även  seglingsbeskrivningar.

Det är mycket arbete med bojarna, mest av praktisk natur men även mycket pappersarbete med att kontakta myndigheter och markägare, entreprenörer och lokala båtklubbar.
Arbetet är mångskiftande och ger goda tillfällen att engagera sig, inte bara i arbetsgruppen, utan även att bli en aktiv del i skärgårds- och kustlandskapet du annars bara är en besökare i. Allt arbetet utförs frivilligt i kretsarnas Hamn-och farledskommittéer.Ytterligare information finns därför att hämta på respektive krets webbsida.

Fästande av bergögla

Arbetet i kretsarna samordnas i Hamn- och farledsnämnden, där kretsarnas HoF-ansvariga ingår. HFN har, förutom att vara en diskussionsgrupp för de praktiska och tekniska frågorna, att organisera inköp av bojar och material, ta fram underlag för ansökningar och att råda riksstyrelsen i frågor rörande hamn-, farleds-, och navigationsfrågor.

HFN  bistår även riksstyrelsen med sakkunskap i frågor gällande just hamn-, farleds- och navigationsfrågor. Det har gjort att nämnden under senare år, förutom samordning och inköp till bojarna, varit engagerad i frågan om förbättrade sjökort och upprustningen av Trollhätte kanal.

Är du nyfiken på det lokala hamn- och farledsarbetet där du bor eller har båten, kontakta den lokala kretsen och hör efter om du kan delta. Du är mycket välkommen!