Hoppa till huvudinnehåll

Trollhätte kanal - ombyggnad

Ombyggnad av Trollhätte kanal
Trollhätte kanal faller för åldersstrecket och måste byggas om. Alternativa lösningar diskuteras. Sjöfartsverket och Trafikverket har meddelat att man planerar för en ny sluss i Trollhätte kanal. Den tekniska livstiden för den nuvarande slussen går ut 2030. Projektet beräknas pågå 2024 – 2032. HFN har studerat de planer, som presenterats av Trafikverket, och hur dessa påverkar SXK::s medlemmar (och andra).

I TV:s plan finns två alternativa placeringar av den nya slussen. Båda alternativen innebär att man bygger en helt ny sluss bredvid den nuvarande. Oavsett alternativ så kommer den nuvarande slussen att vara i drift och trafiken genom denna kommer att vara ostörd fram till dess att den nya slussen är tagen i drift. Den störning som kan uppstå i sjötrafiken uppstår när Bergskanalen (uppströms slussen) ska breddas och muddras.

I det samråd som har genomförts har Trollhättans kommun framfört att man ska utreda en ombyggnad av den nuvarande slussen. Av uppenbara orsaker kan en ombyggnad inte göras med mindre än att sjötrafiken stängs av under byggtiden som är beräknad till 5 – 6 år.

Just pågår en utredning om dels hur en ombyggnad av den nuvarande sträckningen kan genomföras dels hur avbrottet i sjötrafiken påverkar Vänerområdets utveckling, dess näringsliv och turism. Det finns en identifierad risk att avbrottet leder till att de transporter som sker idag genom Trollhätte kanal finner andra vägar under avbrottet och därmed leder till att en fortsatt sjötrafik blir ointressant. Därmed blir en ombyggnad av slussarna mindre intressant. Detta ska vara klart under hösten.

HFN:s slutsats är att om projektet genomförs enligt TV:s planering kommer sjötrafiken inte att påverkas. Om man beslutar sig för alternativet, med nya slussar i nuvarande sträckning, kommer sjötrafiken att upphör under ombyggnadstiden. HFN och Vänerkretsen fortsätter att bevaka projektet.

Trafikverkets information finns här
https://bransch.trafikverket.se/slussaritrollhattekanal-dokument