Hoppa till huvudinnehåll

Hamn & Farled

 

S:t Annakretsen sträcker sig från Hävringe i norr till Idö Stångskär i söder och från Gotland i öster till Vätterns östra strand samt Göta kanals Östgötadel.

Kretsen bevakar frågor som rör hamnar, farleder, broar m.m. och ansvarar för egna svajbojar, båtsportmärken, enslinjer och leder samt utläggning av nya svajbojar.

Svajbojarna får användas av alla, men eftersom SXK är ägaren har medlemmar med registrerad båt företräde.

Vår båtsportled är i folkmun döpt till Kronleden eftersom den ofta användes av kronan i form av kustbevakningen. Den går in öster om fyren Ådkobb där vi 2018 har satt ut ett av 3 nya kardinalmärken som ska göra leden mer lättnavigerad, det finns även båtsportmärken och kummel som visar ledens sträckning norrut öster om Aspöja - för att komma ut vid Stora Kornskär.

Vi har även 2018 satt ut 2 kardinalmärken för att underlätta navigering i Skutleden som börjar i söder vid Olsösundet och slutar vid Kejsaren i norr.

Kretsens bojskisser etc. hittar du på länken nedan!

Länk till S:t Annakretsens bojar: SXK bojar

S:t Annakretsen Hamn och Farled