Hoppa till huvudinnehåll

Teknik (S:t Anna)

Verktyg och instrument

Hur mår din gasolanläggning?

Det hör ju till att kontrollera gasolanläggningen varje år och gärna också vid byte av gasolflaska. Vid kontrollen behöver du läckspray eller såpvatten.

Börja med att kontrollera med Din läckageindikator om Din båt har en sådan installerad. Börja med att stänga ventilen på gasolflaskan. Stäng spis och eventuell skott-ventil vid pentryt. Öppna sedan ventilen på gasolflaskan. Är systemet tätt skall det inte synas några bubblor i vätskan i läckageindikatorn när du trycker in knappen och du kan du fortsätta med att öppna skott-ventilen. Kolla på nytt om läckageindikator visar bubblor.

Ser du bubblor så har du ett läckage. Felsökning sker genom att Du sprutar eller penslar med såpvatten på alla kopplingar från flaskan och ut mot spisen. Det skall inte bubbla någonstans.

Om du tappar tryck, dvs det går inte att tända spisen på gasolen i ledningen när Du stängt ventilen på gasolflaskan, så är det också ett tecken på läckage.

Ett vanligt fel är gamla och spruckna slangar. Böjer Du slangen skall den inte visa några sprickor.
(Not: slangar är färskvara och bör bytas vart 5:e år). Undvik slangklämmor utan satsa på slang med pressade kopplingar.

Länk till bruksanvisning för gasoldetektor

Hur mår Din rigg?

En för löst ansatt rigg medför stora belastningar på vant, infästningar och mast. Gäller speciellt vid hårt väder. För att sätta an masten är det bra att ha tillgång till ett riggspännings instrument. Hur masten skall sättas an på just Din båt brukar tillverkaren kunna svar på. Seldén har på sin hemsida instruktionsböcker som beskriver både riggning och ansättning.

En tumregel brukar vara att Sidovanten (V1) skall sättas med 15% av wirens brottlast. Brottlasten har med wirens uppbyggnad att göra och vanligt på segelbåtar är 19 trådig rostfri wire. Diametern på wiren har också betydelse för brottlasten. Undervanten (d1) skall ha en spänning som är ca 80% av spänningen i Sidovanten (D1), alltså 12% och slutligen diagonalvanten på flerspridarerigg (D2) 80% av undervanten, dvs 10%. Kontrollera vad som gäller just din båt.

Du mäter först dimensionen på dina stag och vant, sätter upp instrumentet och kan sedan i tabeller på verktyget direkt läsa av vilken spänning det är i Din båts wire.

Länk till bruksanvisning för riggspänningsmätare

För dig som medlem i Sankt Annakretsen finns båda dessa verktyg att tillgängliga att låna i vår uthamn Stugvik på Stora Ålö sommartid!
Vintertid finns utrustningen att låna i Norrköping. Hör då av dig till mig eller någon i styrelsen.

Ulf Simmons, teknik@sxksanktannakretsen.se