Styrelsen

Sörmlandskretsens styrelse 2017-2018

Ordförande: Torbjörn Berg

  070-883 63 48, torbjorn.berg(at)telia.com

V ordf & 24-timmars: Hans Gustavsson

 070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com  

Sekreterare: Ann Mari Westerlind

  076-103 54 54, annmari.westerlind(at)gmail.com

Skattmästare: Ulf Torhult

  070-244 78 71, fam.torhult(at)tele2.se

Info, Kretsnytt & Webb: Ann Mari Westerlind

  076-103 54 54, annmari.westerlind(at)gmail.com

24-timmars: Hans Gustavsson

  070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com

Båttekniska: Stefan Kindeborg

 0704-71 83 44, stefan.kindeborg(at)gmail.com

Hamn & Farled: Leif Eriksson

 070-209 17 82, leifhanseriksson(at)gmail.com

Eskader: Lasse Lassesson

 070-654 24 76, lasse.lassesson(at)gmail.com

Qvinna Ombord: Maud Hagberg

 070-528 41 41, maud.hagberg(at)gmail.com

Utbildning: Torbjörn Berg

  070-883 63 48, torbjorn.berg(at)telia.com

IF-båtarna:

Mats Haking

  070-511 53 89, hakingsbygg(at)gmail.com

Staffan Bergentoft

 076-850 11 76, staffan.bergentoft(at)cojn.se

Hans Gustavsson

 070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com