Hoppa till huvudinnehåll

Artiklar om teknik och säkerhet

Vid sidan av Båtpärmen --> skriver Västkustkretsens tekniska kommitté då och då artiklar om olika ämnen
inom båtteknik, miljö och säkerhet. Många, men inte alla, av dessa har publicerats i vår tidning Västpricken.
Dessutom har vi skrivit checklistor som du själv kan anpassa efter egen båt och egna behov.

Checklistor

För att underlätta arbetet vår och höst finns här några checklistor,
som du kan anpassa själv efter egen båt i ett ordbehandlingsprogram.
•  Ladda ner Checklista höstarbeten   (doc-dokument, redigerad dec 2021)
•  Ladda ner Checklista vårarbeten   (doc-dokument, redigerad feb 2022)
•  Ladda ner Checklista på- och avmastning   (doc-dokument)

Artiklar

Tillsvidare är de flesta av dessa artiklar pdf-dokument som laddas ner.
Några kommer efterhand att även bli vanliga webbsidor.
Art-bildrad-1.png

Måla mindre, instruktion  >>
Måla utspädd bottenfärg bara på områden som är mest utsatta för beväxning.

Förkoppra propellrar
För och nackdelar, metod. På drev och på rak axel.
Ladda ner artikel från Västpricken nr 1, jan 2024. (Pdf, en sida, 150 kB)

Förkoppring av propellrar för att förhindra påväxt
Ladda ner bildserie från föreläsning år 2015. (Pdf, 22 sidor, 4,6 MB)
Företaget som hjälpt oss utveckla metoden är Göteborgs Förnicklings- och Förkromningsindustri,
Hildedalsgatan 168 B, 417 05 Göteborg, tel 031-51 06 24.

Behöver vi vara oroliga för våra bordgenomföringar? >>
Läs om skrovgenomföringar, ventiler, korrosionsrisker, metall, plast och materialspecifikationer.

Vill du ha en båt med fungerande räddningsstege?  >>
Läs artikeln om räddningsstegar, som bidragit till ny SIS-standard med nya regler
och en lagändring i EUs regelverk för fritidsbåtar.

Är din båt sjösäker?
Artikelserie i Västpricken 2011-2013. Ladda ner särtryck på artiklarna :
Om Är din båt sjösäker?      Om skrov och däck      Om motor och bränsle     
Om rigg och segel      Om tekniska system      Om skyddsystem      Om checklistor

(Pdf-dokument, 2 sidor per artikel, 1-3 MB)

Säkerhet ombord
Om säkerhet ombord, vad kan vi, vad glömmer vi, vad borde vi göra.
Hur har vi det med säkerheten ?  (Pdf-dokument, 2 sidor, ca 2 MB. Från Västpricken 2012)

Använd rätt sorts gasolregulator i Din båt
Risker och konsekvenser med att fackhandeln säljer campingutrustning till båtar.
Det är viktigt att bara använda CE-märkta regulatorer som är avsedda för bruk i fritidsbåtar.
(Pdf-dokument, 2 sidor, ca 1 MB. Från Västpricken nr 3, 2019)

Dubbla dieselfilter
Äventyrlig seglats resulterar i dubbla dieselfilter.
Skagenresa med problem, 1 och 2. (Pdf-dokument, 2 sidor, ca 0,6 MB. Från Västpricken 2013)

Flera funktioner på slangen för motorns kylvatten
Flera funktioner för en speciell slang på motorns kylvatten.
En kran med många funktioner.  (Pdf-dokument, 1 sida, ca 0,2 MB. Från Västpricken 2010)

Temperaturlarm på avgassystemet
Temperaturlarm på motorns avgassystem varnar t.ex för trasig impeller.
Bygg själv ett enkelt larm.  (Pdf-dokument, 3 sidor, ca 1,5 MB. Från Västpricken 2010 och 2011)

Om bottenfärger
Om beväxning och utveckling av bottenfärger.
Marine Paint. (Pdf-dokument, 3 sidor, ca 0,2 MB. Från Västpricken 2012)

Latitud och longitud – olika skrivsätt >>
Var är vi ? Om olika sätt att skriva latitud och longitud. Uppstår missförstånd?
(Från Västpricken 2013)

Masta på och masta av
Beskrivning av masta på och masta av – råd och tips.
Olika metoder, varning för risker.  (Mars 2014. Pdf-dokument, 6 sidor, ca 0,7 MB)

Installera toatank
Olika principer för att installera tank (reviderad version).
Däcksgenomföring för sugtömning av toalettavfall. (Maj 2014. Pdf-dokument, 9 sidor ca 2 MB)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Båttekniska nämndens (BTN) artiklar på riksföreningens hemsida

Där finns många fler tekniska artiklar under huvudmenyn Båtteknik/Säkerhet  >>

Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>
Tillbaka upp

Art-bildrad-2.png


Västkustkretsens tekniska kommitté