Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör vi?

Sensommarkväll

Vad gör vi? 

Vid några tillfällen på våren och hösten träffas nätverket för att lyssna på föredrag, diskutera lämpliga eskadermål samt knyta kontakter för framtida seglingar

Under sommaren från maj till augusti ger vi oss ut på eskadrar under några helger. Gastarna fördelas mellan deltagande båtar beroende på kunskap och erfarenhet.

Om du vill veta mer kontakta Berth Andreasson, berthandreasson@icloud.com eller 0707 42 82 82

Vid eskaderseglingar med Solisterna gäller följande upplägg:

• Skepparna håller med fräscha och funktionsdugliga båtar

• Gastarna fördelas efter samråd mellan skepparna. Varje skeppare avgör om gastarna sammantaget har tillräcklig kunskap

• Gastarna betalar en anmälningsavgift till ett SXK-konto. Beloppets storlek bestäms av eskaderns längd och går i första hand till hamnavgifter. Avgiften återbetalas inte vid återbud efter det att anmälningstiden har gått ut. Om en eskader ställs in kommer anmälningsavgifterna att återbetalas. Detta gäller även berörda gastars avgifter om en båt inte kan följa med och omplacering till andra båtar inte är möjlig

• Varje båtbesättning planerar och köper mat för den egna båten. Gastarna delar på båtens matkostnader

• Alla hjälps åt med allt från matlagning, segling och navigering

• Varje morgon samlas kaptenerna till ett skepparmöte vid vilket en detaljerad plan för dagens segling läggs upp

• Alla samlas i god tid innan gemensamma aktiviteter

• Som avslutning sista dagen har vi en gemensam lunchträff