Hoppa till huvudinnehåll

Förarintyg

Förarintyget är den mest grundläggande av Västkustkretsens utbildningar där vi går igenom grunderna i navigation och sjömanskap. Vi tycker att alla som framför eller är gast på en fritidsbåt bör ha minst den kompetens som ges i Förarintyget. Därför erbjuder vi i Göteborg utbildningen utan kostnad till alla Västkustkretsens medlemmar.

Observera att dessa kurser är gratis för medlemmar i SXK Västkustkretsen!

Under Förarintyget lär du dig om sjövägsregler, läsa sjökort, ljud- och ljussignaler, säkerhet, sjömanskap och sjukvård. Inga förkunskapskrav ställs. De kurser som i anmälan kallas ”intensivutbildning” är dock främst avsedda för de som sedan tidigare har båtvana eller mycket god studievana samt är villiga att läsa mer på egen hand mellan kurstillfällena.

Förutom teori och praktisk övning med sjökort, passare och transportör ges möjlighet till att i samband med kursen genomföra båtpraktik för en kostnad av 220 SEK. Intyg för båtpraktiken förs sedan in i NFBs blå intygsbok. Både Förarintyg och Båtpraktikintyg krävs för att senare få ta ett Kustskepparintyg.

Kursbok är ”Navigering och Sjömansskap” av Jonas Ekblad och Börje Wallin. Du kommer även att behöva passare, transportör, övningssjökort 931 och Övningsbok Väst av Nina Nordström. Möjlighet finns att köpa detta vid kursstart.

Kostnader för frivillig båtpraktik, kursmateriel och förhörsavgift till NFB ingår inte i erbjudandet om gratis utbildning till förarintyg för Västkustkretsens medlemmar.

Åldersgräns för våra utbildningar är 16 år.