Hoppa till huvudinnehåll

Kustskepparintyg

Kustskepparintyg är den lägsta behörighet som krävs för dig som vill framföra ett fritidsfartyg större än 12x4 meter. Här lär du dig om navigering i mörker och de teoretiska grunderna i att framföra ett fartyg utomskärs eller i dimma.

Kustskepparintyget är en fortsättningskurs till förarintyget. Här fördjupar vi våra kunskaper i sjökortsarbete och räknar med missvisning, deviation och avdrift. Fyrar och fyrkaraktärer, nedsatt sikt, sjösäkerhet utomskärs och hårt väder till havs diskuteras också.

Förutom teori och praktisk övning med sjökort, passare och transportör ges möjlighet till att i samband med kursen möjlighet att genomföra båtpraktik i mörker för en kostnad av 220 SEK. Båtpraktikintyg (mörker) förs sedan in i NFBs blå intygsbok.

Kursbok är ”Navigering och Sjömansskap” av Jonas Ekblad och Börje Wallin. Du kommer även behöva passare, transportör, övningssjökort 93 och Övningsbok Väst av Nina Nordström. För de som vill går detta att köpa vid första utbildningstillfället.

För att få gå utbildningen till kustskeppare krävs att du har Förarintyg. Saknar du Förarintyg kan du läsa om det här.

Åldersgräns för våra utbildningar är 16 år.