Hoppa till huvudinnehåll

Navigation & navigationsprogram

OpenCPN

är ett gratis navigationsprogram för flera plattformar. För vissa delar av världen finns det gratis sjökort att ladda ned, t.ex. USA och Europeiska inlandsfarvatten. Hjälp med denna nedladdning finns inbyggt i OpenCPN. All information finns på:  https://opencpn.org

Ny version av OpenCPN släppt, (15/6 2023) version 5.8.4 
Länk till nyheter https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html
Länk till nedladdning  https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadopencpn.html 

Nu även ny version för Android 5.8.4 via Google Play (Dave Register)

 

Länk till nyheter på svenska /system/files/sxk/medlemmars_filer/Ove%20Thorin/Nu%20finns%20OCPN%20version%205.docx

Sjökort över Asperöfjorden. SS Slören har anlitat Hydrographia för att göra en special i skala1:12500, sjökortet kan laddas ner gratis till OpenCPN, länk: https://sloren.se/sjokort/

En ny plugin för enklare nerladdning av sjökort finns nu. Uppdatera masterkatalogen, filen lägger sig längre ner på sidan, installera o-charts , aktivera. Avaktivera gamla oeSENCE, se bild, och starta om programmet. Den nya plugin måste installeras före nerladdning, uppdatering av sjökort, den fungerar med tidigare nerladdade sjökort. Observera, har du gamla sjökort där licensen har gått ut, gör inget med dessa filer, det kommer att fungera i fortsättningen. Har du sjökort med gällande licens och uppdaterar dem, tag bort filen med de gamla sjökorten under sjökortsfiler i programmet. Här finns en utförligare instruktion. https://o-charts.org/manuals/index.php?lng=sv-SE

Ny plugin

Senaste av OpenCPN Android släppt, (4/10 2020) version 5.2.2
Nerladdning via Google Play, OpenCPN (Dave Register) 

Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>

Nyhet 2021: Gästhamnar på Västkusten, Kustobservationer,
ViVa information och Vhf trafikkanaler

Här finns länkar till GPX-filer gjorda i OpenCPN för nedladdning av information om Gästhamnar på Västkusten, från Torekov i söder till Strömstad i norr 117 st. Det finns också GPX filer för Kustobservationer från SMHI 12 st, ViVa information från Sjöfartsverket för Västkusten och Vänern 50 st och Vhf trafikkanaler i Sverige, Danmark och Norge.
I OpenCPN kommer då att visas en klickbar ikon med information och länkar till hamnen, observationsplatsen. GPX-filerna kan man lägga i brytpunktsbiblioteket, då går det att redigera varje plats. Om man inte vill visa ikonen måste man släcka varje ikon för sig. GPX-filerna går också att lägga som ett beständigt lager, rekommenderas, går då inte att redigera men man kan släcka alla på en gång. Klickbara länken finns under rutan enkel. 
GPX-filerna går också att importera till andra program, sjökortsappar och navigatorer som kan importera GPX-filer. Beroende på program/navigator kommer inte allt att visas, i vissa bara en ikon där gästhamnen, platsen är belägen.

Länk till gästhamnar:  https://www.sxk.se/system/files/sxk/vastkustkretsen/V%C3%A4stkustens%20G%C3%A4sthamnar.gpx
Länk till kustobservationer:  /system/files/sxk/vastkustkretsen/V%C3%A4der.gpx
Länk till ViVa observationer:  /system/files/sxk/vastkustkretsen/Sjo%CC%88fartsverket%20VIVA.gpx

Obs! En ny kanalplan för Vhf över Norden finns nu att ladda ner som GPX-fil, då många master får ändrade kanalnummer 1 november i Sverige. I Norge sker byten från oktober 2022, denna är uppdaterad 2023 10 27. 
Länk till Vhf kanalplan.  https://www.sxk.se/sites/default/files/sxk/styrelsen/Vhf%20kanalplan%2020230927.gpx

Illustration av VHF-kanalerna för kustradiostationer  

(Klicka på kartan så blir den större. Bild SXK-V.)

Rasterkort

För Sverige och Finland
Sjökort i BSB-format kan från 1/1 2019 inte längre köpas av Solteknik HB.  

Vektorkort

För Sverige
Svenska sjökort med vektordata från Sjöfartsverket kan köpas för 50,03 euro
för nedladdningar under ett år, med uppdateringar varje vecka.

För Norge och Danmark
Norska sjökort kostar 22,26 euro för nerladdning under ett år med uppdateringar varje vecka.
Danska sjökort kostar 26,50 euro för nedladdning under ett år med uppdateringar varannan vecka.

För övriga Europa och andra länder
Det finns vektorkort till de flesta länder i Europa, samt många andra länder, se länken nedan.

Vektorkorten och dongle finns att köpa här:
http://o-charts.org/shop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4

Länk till film för nerladdning av sjökort https://youtu.be/fGIBCEWEC3s dock stämmer inte instruktionen för nerladdning av plugins, det sker direkt i programmet idag.

Sjökort köpta från O-Chart kan användas på två enheter valfritt, PC, Android surfplatta och/eller en i reserv.

Nu finns det ett alternativ sätt att registrera oeSENC,
och kommande oeRNC, sjökortslicenser från O-Charts.org.
Man kan köpa en USB ansluten "dongle" som innehåller system-ID och
"fingerprint". Med hjälp av dongeln kan man använda köpta sjökort på
flera datorer. En i taget. Dongle fodrar att man har senaste versionen av
OpenCPN 5.0 och senaste versionen av oeSENCE plugin. 
Detta sätt att koppla köpta sjökort kan vara bra att ha om man riskerar
att System-ID för en dator förstörs vid uppdateringar eller
system-krasch. Det första har hänt vid viss uppgradering till Win10 och
det andra är inte helt ovanligt för en Raspberry-Pi.

Det går också att installera den ena upplagan av en licens på en dator,
som vanligt, och koppla set nummer två till en dongle för att ha som
backup eller att testa sjökorten på en annan dator. Samma dongle kan ju
användas till hur många licenser som helst. När dongeln sitter i datorn
kan man koppla köpta licenser antingen till dongelns system-ID eller
till datorns egen. Den nedladdade sjökortsfil som är kopplad till
dongeln kan sedan kopieras och installeras på vilken dator som helst,
exempelvis via ett USB-minne, och när dongeln sitter i den andra datorn
kan sjökorten visas där. På samma dator kan både sjökort som är kopplade
till datorns egen system-ID och dongelns ID visas samtidigt.
Observera att dongeln inte kan användas som USB.minne för kopiering
eller lagring. För det används en vanlig "sticka".

Dongeln kommer inledningsvis inte att fungera på Android, men fungerar från 7/3 2022 också på Mac OS.

Priset för en dongle är 23,75 € inkl. moms + frakt från 5,64 €

Om du har ytterligare frågor om svenska ENC sjökort för OpenCPN som inte är besvarade här
kan du e-posta till:  swe-info@o-charts.org


OCPN-logo2.png

OpenCPN
Innehåll:
•    Om OpenCPN.
•    Om sjökort till OpenCPN.
•    Besök denna sidan direkt för att köpa de svenska oeSENC vektorsjökorten:
http://o-charts.org/shop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4

Vad är OpenCPN?
Ett robust plotterprogram byggd på öppen källkod och öppet samarbete. Utvecklat för att användas som navigationshjälpmedel under färd, lägg ut en kurs och följ din position direkt på din datorskärm. Även användbart som planeringshjälpmedel hemma eller i båten innan färd för att lägga ut waypoints och rutter.
OpenCPN är utvecklad av ett team av aktiva båtmänniskor och testad under verkliga förhållanden av ett stort antal frivilliga över hela världen. OpenCPN är ett elektroniskt navigationssystem (ECS) utvecklat för flera olika plattformar och stödjer ett flertal olika kartstandarder och hårdvarugränssnitt.

OpenCPN på en Android-telefon : Hämtas från Play Butik, använd OpenCPN Dave Register som är originalet och uppdateras, kostar ca 100 kr, sjökort för respektive land tillkommer. Ny version av OpenCPN på Android finns nu (4/10 2020) att hämta och innehåller en del av vad som finns i version 5 för PC
OCPN-Android2.png

Det finns versioner för Windows (XP SP3 - Win10), Macintosh, Linux (även Raspberry Pi) och Android-platta eller -mobil från v 4.1.
Första versionen av OpenCPN släpptes 2008 och har sedan dess spritts över hela världen.
OpenCPN går att köra på all slags hårdvara, från små Raspberry Pi med 10 cm bildskärm upp till stora arbetsstationer. Olika användarbehov går att lösa med en väl utvecklad plugin-arkitektur och ett flertal olika inställningsmöjligheter.
En mycket hjälpsam internationell grupp av användare och utvecklare samt detaljerade inbyggda manualer gör installationen och användandet av OpenCPN till en fröjd.

OpenCPN Inloppet till Göteborg :
OCPN-Rivofjord.png

En del av OpenCPNs egenskaper:
•    Raster (RNC) och vektor (ENC) digitala sjökort kan användas.
•    Full support för officiella vektorsjökort i S-57/S-63 format och InlandENC format.
•    Standard GPS gränssnitt med "moving map"-visning på bildskärmen.
•    AIS visning med konfigurerbar följning av säkerhetsmål. Förväntat position med bibehållen kurs och fart (död räkning) version 5.2
•    Hantering av rutter, spår och waypoints. De kan skapas och exporteras, eller importeras från andra källor.
•    Kan visa tidvatten- och strömtabeller. Till viss del inbyggda och andra kan hämtas på Internet.
•    Stöd för ett stort urval av olika språk.
•    Inbyggda plugin-moduler för instrument, gribfiler och lokal kompassavvikelse.
•    Ytterligare plugin kan laddas ned, exempelvis överlagrad radarbild eller väderberoende kursplanering.

OpenCPN är släppt under GPLV2 licens. Det innebär att programmets källkod är tillgänglig för obegränsad och fri nerladdning från github.com. All information finns på:  https://opencpn.org
På det här pdf-dokumentet (29 sidor, ca 5,3 MB) finns mycket information om OpenCPN och dess installation och handhavande:
http://www.tweedsworld.com/wp-content/uploads/2018/04/Introducing-OpenCPN.pdf

Här finns en film för att komma igång, dock på engelska https://www.youtube.com/watch?v=OJf9eL3-RkA

Sjökort att använda med OpenCPN

OpenCPN är ett navigationsprogram och installationen av programmet innehåller inte några sjökort, mer än en enkel världskarta. Det är upp till varje användare att själv skaffa lämpliga kort. För vissa delar av världens finns det gratis sjökort att ladda ned, t.ex. USA och Europeiska inlandsfarvatten. Hjälp med denna nedladdning finns inbyggt i OpenCPN. För andra delar finns ett utbud av sjökort för olika delar av världen.

Sjökort för navigationsprogram finns i två varianter. Dels rasterkort, RNC, som är direkta avbildningar av befintliga papperssjökort. Dels databasbaserade vektorkort, ENC där informationen finns i olika lager och vad som visas kan till vissa delar kontrolleras. Bägge varianterna finns som krypterade versioner med olika beteckningar beroende på leverantören. Gemensamt för alla krypteringar är att det krävs en licensierad produktnyckel för att kunna visa sjökorten i programmet.

Okrypterade sjökortsfiler finns i både raster- och vektor-format. Rasterkort som kan visas direkt i OpenCPN har formatet BSB-KAP. I princip är det en bild med tillhörande beskrivning av vilket projektion som används, ofta Mercator, positioner för minst tre ställen på bilden och vilket kartdatum som används, oftast WGS84. KAP- filer kan man i princip göra själv från en skannad bild av ett sjökort och med hjälp av olika program kan denna fil kompletteras med de data som behövs. Det finns också hjälpprogram för att göra en skärmbild från GoogleEarth användbar som sjökort.

Det finns också okrypterade vektorkort tillgängliga. OpenCPN kan direkt visa filer i formatet S-57 och CM93 v2.
Krypterade filer som passar i OpenCPN kan också köpas från flera leverantörer världen runt. I det fallet krävs en plugin som är anpassad för respektive leverantör, exempelvis NV-charts i Tyskland och ChartWorld.

 

OCPN-chartslogo.jpg

oeSENC beställningssida

OpenCPN-teamet har också en egen sjökortsportal, som säljer vektorkort och eller rasterkort för stora delar av Europa och övriga världen till mycket överkomliga priser. https://o-charts.org/?lng=en
Det saknas bara sjökort i Europa för Lettland och Litauen, förhandlingar pågår. För mer info om O-Charts och oeSENC se:
http://o-charts.org/shop/index.php?id_category=8&controller=category&id_lang=4

Det finns också rasterkort för vissa länder, se under oeRNC också i länken ovan.

OCPN-oeSENC2.png

Vad finns det då för Sverige?
Rastersjökort
Rasterkort i BSB formatet fanns utgivna av Solteknik HB men kan från 1/1 2019 inte längre köpas från Solteknik. Innehåller rasterdata från svenska och finska Sjöfartsverkens databaser.
Även Hydrographicas Specialsjökort i Skala 1:10 000. går inte längre att köpa i något format till OpenCPN.

Vektorsjökort
Svenska vektorkort utgivna av Sjöfartsverket finns numera även för OpenCPN. Dessa kort hanteras via O-Charts.org och den plugin till OpenCPN som hanterar kryptering, köp av licenser och uppdateringar, oeSENC_pi. De priser som gäller för sjökort på O-Charts är anpassade för fritidsbåtar efter speciella avtal med leverantörer i olika länder.

Sjöfartsverkets uppdrag från sin huvudman ger dem inga möjligheter till speciella prisavtal på det sättet. Däremot finns det inget som hindrar att vi köper, krypterar och distribuerar till OpenCPN-användare så länge vi betalar vad det kostar. Detsamma verkar gälla för Danmark.

En faktor som naturligtvis påverkar priserna på O-Chart.org och de oeSENC kort som finns där är att precis som för hela OpenCPN så sker hanteringen av O-Charts på frivillig och ideell basis av de som använder och utvecklar OpenCPN. Båtfolk från hela världen som erbjuder sin fritid och kunskap till allas glädje och nytta. Där kan alla bidra med något och det sker varje dag, precis som jag sitter här och skriver detta.

Sjöfartsverkets vektorkort för OpenCPN
Tack vare en framgångsrik crowdfunding kampanj kan vi nu erbjuda Sjöfartsverkets vektorkort till alla OpenCPN-användare i Sverige och våra gäster från andra länder. Tack alla som anmälde sig för köp, vi nådde målet på mindre än en månad.
Vi hoppas att det är fler som är intresserade att köpa licenser för de svenska officiella ENC-korten (totalt 580 kort) med uppdateringar under ett år för är ca 535 kronor inklusive moms. Priset är 50,03 euro inkl. svensk moms. Är man inte inloggad på sidan där man köper sjökorten visas priset utan moms då systemet inte vet vilket land man kommer ifrån, priset är då 47,2 euro plus den moms som landet har. I det priset ingår alltså uppdateringar under ett år. o-charts sjökorten över Sverige kommer att uppdateras varje vecka, torsdagar vid lunchtid kommer den senaste utgåvan att finnas för nerladdning.

Det är viktigt inför framtiden att vi har en stabil eller växande kundbas, så att vi kan erbjuda dessa vektorsjökort även kommande år.

Sjöfartsverkets ENC-sjökort för Sverige:

OCPN-Sweden.jpg

Men precis som med alla andra oeSENC-kort från O-Charts så försvinner inte filerna från datorn eller plattan när tiden gått ut men de uppdateras inte. Att köpa en uppdatering för ytterligare ett år är ett bra sätt att alltid ha sjökort som är ”up-to-date”.


Navigation & Navigationsprogram

Detta är ett område som vi historiskt jobbat med en hel del. För många år sedan var vi t.ex. med och utvecklade och sålde ett navigationsprogram som hette "Det levande sjökortet". Efter att det programmet gick i graven har vi inte tittat så mycket på navigationsprogram för datorer. Dessutom har användningen av sjökortsplottrar och sjökort på läsplatta och telefon i princip tagit bort hela marknaden för PC-baserade navigationsprogram.

Nu finns det emellertid nya intressanta program och initiativ på marknaden vilket gör att vi börjar snegla på området igen.
För en tid sedan höll vi t.ex. en kurs i OpenCPN och mer kanske kommer. Vi kommer att använda den här sidan för mer information framöver. 

Här finns jämförelse av navigationsprogram, dock på engelska. https://www.sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-tekniska/opencpn.ym_.feb_.2022_0001.pdf

Se till att ni har licens som gäller och uppdatera era kort!

Stay tuned!

Tillbaka upp
Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>

Bifogade filer