Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelsebar HVO100 och lista över sjömackar där det säljs

HVO100 i båtmotorer bidrar till mindre koldioxidutsläpp
och mindre utsläpp till vattnet

När dieseldrivna båtmotorer körs på det förnyelsebara dieselbränslet HVO100 minskar koldioxidutsläppen (CO2)
jämfört med fossil diesel. HVO100 drabbas sällan av alg- och bakterietillväxt i bränsletanken.
(Några i Tekniska kommittén har också funnit att värmare och kaminer startar lättare och brinner bättre med HVO100.)

HVO100-tankautomat ska vara märkt med ”HVO100” eller ”XTL”.
Tanka inte från automat märkt med ”B100” som är enbart RME, olämpligt i båtar.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lista på de sjömackar vi känner till som säljer HVO100

Uppdaterad 30 januari 2023

Västkusten
Lyckans slip, Fiskebäckskil:                            Position N 58° 14,7',  O 011° 27,8'  Lyckans slip
Gulf Marstrand:                                               Position N 57° 53,2',  O 011° 35,6'  Gulf Marstrand
Styrsö Sjömack. Göteborgs södra skärgård:  Position N 57° 37,1',  O 011° 15,7'  Styrsö Sjömack
Istappen Donsö. Göteborgs södra skärgård:  Position N 57° 35,9',  O 011° 47,4'  Istappen Donsö 
Vänern
Sjöstadens marina, Mariestad:                        Position N 58° 42,8',  O 013° 50,1'  Sjöstadens Marina M
Stockholms Skärgård
Båtmacken Gulf, Vaxholm:                              Position N 59° 24,2',  O 018° 21,3'  Gulf Vaxholmen
Dyviks Marina:                                                 Position N 59° 31,1',  O 018° 30,1'  Dyviks Marina
Sjömacken gästhamnen Södertälje:                Position N 59° 11,3,   O 017° 37,9'  Sjömacken gästhamnen Södertälje 
Uppsala-Roslagen och Norrut

Grepen Marin, Kärradalsvägen, Öregrund :     Position N 60° 19,4', O° 018 27,9'   Grepen Marin

Hjälp oss hitta mer HVO100
Hjälp till att hitta fler sjömackar som säljer HVO100. Skicka epost till info@sxk.se och berätta var de finns.
Finns det en mack inom ca 100 m från en tilläggningsplats så tipsa gärna om denna också.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Godkänt bränsle och blanda gärna

Volvo Penta med flera tillverkare har godkänt körning på HVO100 i sina marina motorer.
Flera ”landmackar” för bilar säljer också HVO100, och att bära dunkar till båten är miljövänligt.
Att blanda HVO100 med vanlig båtdiesel går bra även om du redan har fossil diesel i tanken.
Och tvärtom, du kan tanka fossil diesel igen om din sjömack inte säljer HVO100.
Annars, ha med så många reservdunkar HVO100 du kan från en ”landmack”. Varje liter gör nytta.

Även utsläppen av oförbrända kolväten via avgaser i kylvattnet minskar
Det är utmärkt eftersom båtmotorer oftast saknar avgasrening. Vetenskapliga studier och tester på vägar
har visat att om du tankar 100% Neste förnybar diesel (HVO) minskar utsläppen med:
•  33 % lägre nivå av fina partiklar
•  9 % mindre kväveoxider (NOx)
•  30 % mindre kolväten (HC)
•  24 % mindre kolmonoxid (CO)
•  Reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)
(uppgifter hämtade från Neste i januari 2020)

Svenska Kryssarklubben arbetar för att fler sjömackar ska erbjuda HVO100. Målet är att HVO100 skall
kosta som båtdiesel. (Båtdiesel är RME-fri och något dyrare än fossil diesel på landbaserade stationer.
RME är ett säkerhetsproblem i båtar på grund av alger och bakterier som kan stoppa bränsletillförseln.)

Fråga alltid efter HVO100 när du vill köpa diesel till din båt.

Tillbaka till Båtteknik Västkustkretsen >>


Västkustkretsens Tekniska kommitté

 

Dela i sociala medier