Hoppa till huvudinnehåll

Elverktyg ombord

De flesta har väl 12 V elsystem i båten och har då också ett batteri som ger andra möjligheter att använda verktyget ombord än vad som den lilla originalackumulatorn tillåter.

Gör Dig en bara en enkel attrapp, t.ex. av trä, att skjuta in i verktygets batterifack.

Attrappen förser DU med kontaktbleck liknande originalbatteriet. Du kan även utnyttja delar från ett kasserat ackumulatorpaket. Blecken ansluter Du med 2,5 mm2 dubbelledare till båtens elsystem.

Försök att redan från början få rätt polaritet på tåtarna annars borrar Du t.ex. katastrofalt dåligt.

Aron