Hoppa till huvudinnehåll

Ang försvunna vikar och sund

Inom Hamn- och farledsnämnden har noterats att 3 m kurvan har flyttats i de nya sjökorten. Att detta verkar ha gjorts mer systematiskt noterades för en tid sedan av Hamn och farled i Bottenvikskretsen. Resultatet är att vikar och sund som tidigare framstått som säkert farbara nu framstår som otillgängliga. Detta påverkar i hög grad villkoren för fritidsbåtar negativt och försämrar sjösäkerheten.

Med anledning av detta har Sjöfartsverket tillskrivits och en förklaring har efterfrågats. Vi har även begärt att få tillgång till de delar av djupdatabasen för djup < 3 m enligt sjökorten med syftet att ställa materialet (i bearbetad form) till medlemmarnas förfogande. Hittills har vi inte fått något svar på vår framställan.

Hamn och farled har inlett ett projekt med syftet att ”rädda” den information som finns i tidigare sjökort för att sammanställa och presentera den för SXK:s medlemmar. Om information erhålls från Sjöfartsverket kommer den att inkluderas.

Kjell Pernestål

Hamn- och farledsnämnden

Dela i sociala medier