Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i sjökort 536 Väddö till Öregrund

Under det sista året har farleden in till Hargshamn ändrats för att tillåta ökat djupgåendet för handelsfarten. Som följd har det tillkommit flera nya fyrar och prickar och utprickningen har ändrats på flera ställen. De som seglar dessa områden som beskrivs av sjökort 536 bör uppdatera eller köpa nya sjökort. 

Man kan se den nya farleden på Sjöfartsverkets sida https://geokatalog.sjofartsverket.se/kartvisarefyren/

Ändringarna sträcker från angöringen till farleden norr om Svartklubben med fyrarna Tolvöregrund och Kofsan i ens, över Björkfjärden, Singöfjärden, Galtfjärden och östra delen av Hargsviken. Vidare ha ändringar gjort i farleden ner till Hallstavik. Flera nya fyrar har tillkommit och många prickar har byts ut till lysbojar och lysprickar.

I sjökortsutdraget ovan visas sträckan över Singöfjärden.