Hoppa till huvudinnehåll

Tillbakablick 2016

Uppsalakretsens 6-timmarstävlingar, Vår- och Höstkvarten på Ekoln, Vår- och HöstSingösexorna på Singöfjärden, är numera riktigt välkända. Deltagarantalet ökar och många deltagare återkommer år efter år. Fjolårets seglingssäsong kunde säkert ha gett nya deltagarrekord men det blev inte riktigt så. Vädret har blivit ombytligare och på Singöfjärden var det alltför hårda vindar 18 juni och 27 augusti för att kunna genomföra Sexorna på ett sjömansmässigt sätt. Visst är det så att varje skeppare ansvarar själv för sin båt och säkerhet men vi som planerar tävlingarna brukar ställa in då det blåser kuling eller mer. Vi har inga säkerhetsbåtar ute på vattnet utan vi litar på att deltagarna hjälper varandra vid behov. Vid hårda vindar är det många som avstår att segla och vid få deltagare fungerar det här med att hjälpa varandra inte bra, med få båtar som är spridda över  hela tävlingsområdet.

Men på Ekoln var vädret bra! Vårkvarten gick 12 juni med vindar kring 4 m/s, Höstkvarten 20 augusti med ännu lite svagare vindar. Tjugo deltagare hade anmält sig till vårens evenemang, 15 till höstens. Det var många olika båtar med, något som visar att 6-timmars är ett evenemang för alla. På Vårkvarten deltog 23- ps axo stat,ppid,pid,comm | grep -w defuncttill 37-fotare, 55 m2 skärgårdkryssare med flera, på Höstkvarten var spridningen ännu större, alla båtar var av olika märken med en Campus 5,5 som minsta båt.

Att det kan vara så här stor spridning på båtarna och deltagarna, många seglar ensamma, visar hur flexibel tävlingsformen är. Loggboken kan innehålla som minimum en förteckning över passerade punktmärken, men också med uppgifter om båtmöten, passertider, vindstyrkor och vindvridningar. Att lyssna på väderrapporter är viktigt, då kan man planera in vindvridningar vid vägvalet så att den seglade distansen blir optimalt lång. En viktig förberedelse även då man långseglar under semestern!

Nu har vi framför oss en ny seglingssäsong! Förhoppningsvis blir vädret tjänligt så att många kan deltaga och njuta av våra 6-timmars evenemang! Singösexorna är ett gemensamt arrangemang med Östhammars Seglingssällskap. De går 2017 den 17 juni respektive 26 augusti. Mer information om dessa tävlingar finns och kommer att finnas på våra hemsidor (www.sxk.se/kretsar,välj sedan  Uppsalakretsen samt  www.öss.se). Kvartarna på Ekoln går nu i sommar den 4 juni och 20 augusti.

Mycket välkomna!

Tore.Ericsson för Uppsalakretsens 6-timmarskommitté