Hoppa till huvudinnehåll

Sjömätning

Arne Ljungdahl i en av kretsens imponerande sjömätningsbåtar
Hamn och farled håller sakta på att skaffa sig både materiel och kompetens för att sjömäta i västra Mälarens mycket grumliga vatten.

Efter att från början ha sjömätt på uppskattat ställe med mätstång har H&F:s sjömätare utvecklat andra, bättre metoder.

Först byggde man en enkel ramningsanordning av aluminiumrör hopsatta till en rektangel. Övre horisontella röret lades i årklykorna på en liten jolle med aktersnurra. Avståndet från det undre röret till vattenytan justerades så att mätningen/ramningen skedde ner till önskat djup.

Nästa steg var att koppla ett ekolod till en GPS-mottagare som registrerade både position och djup cirka en gång per sekund. Resultatet bearbetades sedan i en dator och nu fick man i det närmaste oändligt antal lodskott.

Senaste tillskottet i utrustningshänseende är en SideScan-utrustning som samtidigt mäter åt båda sidorna om mätbåten och rakt ner. Informationen går sedan till GPS-mottagaren som registrerar djup, position och SideScan-bild. Efterbearbetningen görs sedan i dator.   

 

Ytterligare information:

Om konsten att sjömäta
Nytt under
Inte lätt att alltid ha rätt