Hoppa till huvudinnehåll

Hamn & Farled

Vår Hamn och Farledskommitté arbetar med att förbättra förutsättningarna för ett säkert sjöliv i västra Mälaren genom att utarbeta navigationsanvisningar och seglingsbeskrivningar och att anordna kompletterande utmärkning till hjälp för navigeringen i området.


Ansvarig för vår Hamn och Farledskommitté är:
  Ingvar Jonsson
  Laxöringsgatan 7
  723 49 Västerås
  Tfn  070-659 77 98

   l.jansson.i.jonsson@gmail.com
 

Har du synpunkter på hamnar, farleder eller grund - maila till Ingvar.