Hoppa till huvudinnehåll

Sjökort framtagna av Hamn & farled

Kommittén har under ett antal år, sakta men säkert, sjömätt i framförallt Ridöarkipelagen där kretsens uthamn finns. Man har noga undersökt trånga sund och på ett antal ställen har medlemmarna även ramat farleden för att säkerställa att man hittat alla stenar.

Hittills har resultatet publicerats på två blad. Det tidigaste, nuvarande utgåva är från 2010, är dubbelsidigt; på ena sidan finns sjökortet över Ridöarkipelagen och på den andra sidan finns specialer till detta kort samt kort över Saxgarnsfladen och Skurusundet.

Våren 2012 gav kommittén ut ett nytt blad med ett sjökort över Nässundet och en ny upplaga av kortet över Skurusundet.

Korten hålls uppdaterade genom rättelser, dessa läggs ut på webben så fort ändringar är gjorda. De publiceras även i kretsbladet Sjölust.

Alla medlemmar i kretsen får ett exemplar av sjökorten när det ges ut och därefter får nytillkomna medlemmar utan kostnad senast utgivna sjökort. Ett krav är att man är fullt betalande medlem i SXK riksförening.