Hoppa till huvudinnehåll

Brandskydd

Brand i motorrummet är otäckt och svårt att släcka. Det går ju inte att öppna luckan till motorn för då kan man få elden rakt i ansiktet. En lösning är att installera en Fire-port. Den finns att köpa i båthandeln för en billig penning. Jag har en i min båt. Fire-port monterad

Vid händelse av brand försöker man först kväva elden genom att stänga av motorn! Sedan sätter man in slangen till  brandsläckaren i hålet i Fire-port och tömmer brandsläckaren i motorrummet. Montera din nya Fire-port högt och se till att det finns plats innanför öppningen för att brandpulvret kan komma in i motorrummet.

Det finns säkert en bra monteringsanvisning, annars har jag några idéer. Borra ett passande hål och gör hål i ljudisoleringen. Gör sen en plugg av isoleringen som kan tryckas ut när Fire-port behöver användas. Om man misstänker att det är ett elfel ska man om möjligt stänga av huvudströmbrytaren.

Läs mer om brandskydd i Båtpärmen på SXK-riks sida om Båtteknik/Säkerhet. Se även SXK:s årsbok 2018 ”Skepparens handbok”.

Med hopp om att detta aldrig kommer att hända.

/ Håkan Alnefelt