Hoppa till huvudinnehåll

Lövhällen - Uthamnen på Ridö

Bryggan vid Lövhällen
Längst in i Kuröviken på Ridön ligger Lövhällen - väl skyddad i alla väder

Inseglingen sker genom Kurösundet på östra delen av Ridön. Ett momentum bara - i inloppet är det lite grunt för Dig som har ett djupgående på 2 meter - då gäller att plöja sig fram i den mycket mjuka leran...

För närvarande är det vår Hamn och Farledskommitté som handhar de sysslor och annat som har att göra med kretsens uthamn.

Bryggan börjar bli dålig och vi har lappat och lagat bryggplank de senaste åren. Nu behöver vi göra större åtgärder, flera av bryggpålarna behöver bytas ut. Inför båtsäsongen 2022 sattes ett anslag upp på Lövhällen om bidrag till upprustning av bryggan. Du som använder bryggan swisha frivilligt belopp till Bryggkontot 123 583 95 84.

Klicka här för inseglingsbeskrivning ...