Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet och försäkring

Flytväst och livboj är för de flesta en självklarhet, men vid säkerhetsbesiktningen
tittar man på en mängd andra saker.

Bränsletank
1. Ska ha avluftning
2. Ska vara jordad
3. Ska ha avstängningskran
4. Lättåtkomligt bränslefilter

Elsystem
5. Huvudströmbrytare utanför motorrum eller batteriutrymme
6. Ledningar från batteri till jord och säkringar ska ha en dimension på min 4mm², 2,5mm² i övriga systemet
7. Ledningar bör vara märkta
8. Automatisk länspump kopplas förbi huvudströmbrytaren och avsäkras separat

Motor
9. Motorrumsvetilation / fläkt
10. Svanhals på avgasledningen

Gasol, pentry
11. I separat läckagesäkert utrymme
12. Godkända slangar, kopparrör
13. Läckindikator
14. Ventilation och läckage ut ur båten
15. Gastäta genomföringar

Skov, rigg, övrigt
16. Alla slangfästen görs med dubbla slangklämmor, motvända
17. Brandsläckare av klass AB eller ABE
18. Reservrorkult
19. Fasta roderstopp ( för båtar med fast roder )
20. Beslag, skotwinschar etc. som fästs i däcket ska ha en klots under däck,
låsmuttrar och brickor med minst 3 gånger bultdiametern
21. Vantskruvar smorda, ej böjda, låsbara
22. "Död mans grepp" för motorbåtar

 


Ska du säkerhetsbesiktiga eller försäkra din båt?

Kontakta Per Åke Magnusson, ombud för Svenska Sjö.