Hoppa till huvudinnehåll

Ordföranden har ordet

             

 

NYTT FRÅN ORDFÖRANDE

Jag får tacka för förtroendet att ha blivit vald till SXK Dackekretsens ordförande. Många av er vet nog vem jag är då jag varit Dackes vice ordförande de senaste nio åren. Jag och Iréne började segla 1983 då vi sjösatte vårt självbygge en Trio 80. Sedan har det blivit två båtbyten till vår nuvarande Linjett 40. Vi kom med i SXK 1990 och i Dackekretsen 1995. Dacke är en av SXK:s minsta kretar med ca 370 medlemmar. Vårt största engagemang i Dacke har varit eskadersegling. Vi har deltagit i de senaste fem rikseskadrarna av totalt sex stycken. Vi har även deltagit i ett antal eskadrar bara för Dackes medlemmar så som skärgårdssegling i Sverige, varit till Estland två gånger och med hyrbåt i Grekland och Kroatien. SXKs medlemsantal har de senaste åren minskat en del. Även Dackekretsen har tappat en del medlemmar, framförallt att de som med ålderns rätt slutat med båtlivet. Glädjande är att vi lyckats få in så många nya medlemmar att totalt antal medlemmar bara ändrat sig marginellt de senaste åren. På Rådlaget i mars låg mycket fokus på att SXKs namn (varumärke) ska synliggöras. Dackekretsen kommer att delta i sommarens Rikseskader till Mariehamn med en deleskader på åtta båtar. Eskadersegling har vi upplevt som en mycket trevlig form av båtliv. Att umgås med andra besättningar med samma intresse har inneburit många värdefulla bekantskaper. Eskadersegling kan för vissa innebära den trygghet som det är med övriga i gruppen som har olika specialkunskaper och att man kommer till platser man kanske inte annars gjort. Tanken är att kretsen även ska få till någon kortare eskader på hemmaplan för båtar med mindre djupgående. I övrigt har vi en aktiv styrelse där bl a mycket arbete läggs ner i Hamn- och Farledssektionen för att underhålla kretsens svajbojar men även utöka antalet i vårt verksamhetsområde. Vårt lilla klubbhus på Idö är en annan tillgång för våra medlemmar. Under ej båtsäsong är kretsens ambition att kunna erbjuda olika aktiviteter så som studiebesök, föredrag etc. Kom gärna med förslag på vad ni är intresserade av för aktiviteter. Flera kretsar har övergått till att bara distribuera sina kretstidningar digitalt men vi tänker så länge ekonomin tillåter fortsätta med tryckta tidningar. Vi tar gärna emot bidrag till artiklar i form av reseskildringar, erfarenheter av teknik som fungerar bra eller mindre bra. I dagsläget är det nästan uteslutande styrelsen som bidrar med material till tidningen. Det skulle vara värdefullt med några bidrag från er medlemmar. Då vi bara ger ut två Dackenytt per år är hemsidan och E-post ett viktigt komplement för att nå ut med information i rätt tid. Det är viktigt att ni uppdaterar er E-post-adress då den ändrats. Vi får meddelande om många olevererade E-postmeddelanden då vi gör massutskick. Till slut väl mött på havet samt vid några av våra arrangemang hälsar Per-Åke