Hoppa till huvudinnehåll

Eskader

Se årets eskadrar i Dackekretsen under rubriken ”Aktuellt” och exempel på tidigare eskadrar under rubriken ”Tidigare”. 

 

Vad krävs för att få deltaga i en eskader?

De allmänna reglerna är:

·         Skepparen skall vara medlem i SXK.

·         Båten skall vara registrerad i SXK.

·         Någon ombord skall ha nautisk kompetens motsvarande minst förarintyg.

·         Båten skall ha den utrustning som krävs för färd i de vatten som skall befaras och vara i sådant skick att den klarar det.

·         Sjökort för samtliga aktuella vatten skall finnas ombord.

·         Båten skall ha inombordsmotor.

·         Båten skall vara utrustad med VHF-radio Undantag för krav på inombordsmotor och VHF kan förekomma. Detta gäller främst vid de kortare eskadrarna i hemmavattnen. Till dessa allmänna regler kan de olika kretsarna ha lokala regler. En eskaderavgift tas ut. Summan varierar i kretsarna och mellan de olika eskadrarna. En del av denna avgift går till respektive eskaderkassa för att användas till gemensamma aktiviteter.
Anmälan görs till respektive krets.

 

 

 

[[wysiwyg_imageupload:2950:]]Husholmen 2013

Eftersom vårt område i Dackekretsen geografiskt sett är vidsträckt beslöt vi oss för att träffas ”halvvägs” så att alla som ville skulle kunna ha en möjlighet att följa med på årets våreskader. Därför utgick det en deleskader i vardera riktning med ett gemensamt mål som var Figeholms båtklubbs klubbholme. Vi hann dessutom umgås och ha trevligt tillsammans i två dagar innan det var dags att skiljas och segla hemåt åt var sitt håll igen.

10-12 båtar deltog. Mer att läsa om våreskadern hittar ni i Dackenytt!
Eskaderledare Staffan Rydberg

Eskader till Estland 4 veckor i juli

Vi var sex (en period sju) båtar som seglade tillsammans från Fårösund på Gotland över till Ventspils i Lettland, vidare genom estländska farvatten och via finska skärgården, Åland och svenska skärgården hem igen, med avslutning på Idö utanför Västervik, under fyra semesterveckor.
Vi har haft en fin segling tillsammans under dessa veckor, ett fantastiskt gäng som har haft roligt tillsammans och oftast hittat på något att göra när vi kommit i land. Det blev totalt åtta liggedagar under dessa fyra veckor, frivilliga och ofrivilliga. Då har vi passat på att se oss omkring och gjort en hel del cykelutflykter.
Läs gärna mer om eskadern till Estland i Dackenytt samt dagboken här på hemsidan.Eskaderledare Iréne Årnell o Per-Åke Magnusson

 

[[wysiwyg_imageupload:2949:]]

Charterbåtseskader i Kroatien

Gemensam eskader för S:t Anna-, Dacke- och Blekingekretsarna i Kroatien den 14 - 21 september. Sammanlagt 42 personer som seglade i 5 båtar i skärgården utanför Split.
Mer finns att läsa på S:t Anna-kretsens hemsida ”www.sxk.se/content/eskader”.

Skutsegling med Gratitude

Skutsegling på Västkusten med Seglarskolans Gratitude 20-22 september tillsammans med Blekingekretsen.

Iréne Årnell

 

4415