Hoppa till huvudinnehåll

Utklippan historia

Utklippan har under många hundra år varit en fyrplats och 1840 byggdes en fyr med donjon som ett försvarsverk åt de militärer som var stationerade på ön. Det var främst i orostider som man placerade ut militär personal på ön och även under andra världskriget var ett antal militärer utplacerade där. Den idag befintliga Heidenstamfyren var färdigbyggd år 1870 och då kunde Utklippans fyr ses vida omkring. Fyren är helautomatiserad sedan 1972. Det vita ljuset från huvudfyren släcktes ner år 2008 men farledsfyren finns fortfarande kvar. Heidenstamdelen av fyren blev restaurerad under sommaren 2011.

Det lilla fyrsamhället som man idag kan se på Södraskär byggdes upp i början på 1900-talet. Under andra världskriget byggdes en Uthamn för svenska fiskare på Utklippans Norraskär. Hamnen var färdigbyggd 1943. Möjligheten för fiskarna att kunna vila på Utklippan i stället för att försöka ta sig in till Blekinge blev en stor framgång. Problemet för fiskarna var att ta sig in till fastlandet genom alla avspärrningar och mineringar. Sjögränsen var ju annorlunda då och Sverige hävdade endast 4 distansminuter mot dagens tolv. I vissa fall tillät inte stormakterna Sverige ens 4 distansminuter om deras behov krävde så. Idag besöks denna hamn av ca 1500 seglare per säsong. De övernattar på Utklippan och seglar sedan vidare på nordlig eller sydlig kurs.

 Fyrpersonalen på Utklippan bestod av fyrmästare, 1:e fyrvaktare samt två fyrbiträden. Fyren har varit bemannad under perioden 1840-1972 och man kan tänka sig hur besvärligt det var att ens ta sig mellan husen när höst och vinterstormarna tog i. Det fanns interntelefon mellan husen för att man skulle slippa gå ut och de finns kvar att titta på än idag.  Bebyggelsen omfattar tre bostadshus och de byggdes i början av 1900-talet.  Fyrvaktarsamhället och fästningsverk med fyr är idag statliga byggnadsminnen.